Håll mig inloggad?
Avslutas om 
Din inloggning har gått ut
Din session har gått ut. För din säkerhet har vi loggat ut dig.
Vill du logga in igen?

Med anledning av ett schemalagt systemunderhåll kommer vwr.com tillfälligt vara otillgänglig, från kl. 03.00 - 19.00 lördag den 1 februari 2020.

Bulk media for HPLC, POLYGOPREP

Leverantör: MACHEREY-NAGEL
MANA711500.1000EA 27750 SEK InStock
MANA711500.1000 MANA711022.1000 MANA711730.1000 MANA711016.1000 MANA711017.1000 MANA711024.1000 MANA711007.1000 MANA711011.100 MANA711270.5000 MANA711590.1000 MANA711500.100 MANA711012.1000 MANA711034.1000 MANA711025.1000 MANA711250.1000 MANA711006.100 MANA711008.1000 MANA711004.1000 MANA711028.1000 MANA711014.100 MANA711007.100 MANA711700.1000 MANA711003.1000 MANA711023.100 MANA711034.5000 MANA711013.1000 MANA711480.1000 MANA711032.100 MANA711009.100 MANA711011.1000 MANA711590.100 MANA711690.100 MANA711019.1000 MANA711006.1000 MANA711023.1000 MANA711480.100 MANA711035.1000 MANA711018.100 MANA711027.100 MANA711036.1000 MANA711470.100 MANA711260.5000 MANA711630.1000 MANA711005.100 MANA711690.1000 MANA711540.5000 MANA711035.100 MANA711620.100 MANA711001.5000 MANA711001.1000 MANA711016.100 MANA711017.100 MANA711032.1000 MANA711540.1000 MANA711033.1000 MANA711026.1000 MANA711021.1000 MANA711490.100 MANA711610.1000 MANA711026.100 MANA711037.1000 MANA711720.1000 MANA711700.100 MANA711021.100 MANA711022.100 MANA711031.1000 MANA711260.1000 MANA711037.5000 MANA711720.100 MANA711024.100 MANA711029.1000 MANA711004.100 MANA711002.5000 MANA711490.1000 MANA711003.5000 MANA711031.100 MANA711019.100 MANA711014.1000 MANA711013.100 MANA711240.1000 MANA711015.1000 MANA711028.100 MANA711730.100 MANA711002.1000 MANA711012.100 MANA711008.100 MANA711250.5000 MANA711630.100 MANA711018.1000 MANA711620.1000 MANA711029.100 MANA711025.100 MANA711005.1000 MANA711470.1000 MANA711550.1000 MANA711015.100 MANA711270.1000 MANA711027.1000 MANA711009.1000 MANA711240.5000
Bulk media for HPLC, POLYGOPREP
Sorbenter för kromatografi Material för HPLC
Irregular silica phase for preparative HPLC.

  • Range of pore sizes 60, 100, 300 and 1000 Å
  • Available mean particle sizes 12 µm, 20 µm, 30 µm, 50 µm, 80 µm and 130 µm
  • Different modifications
  • pH stability 2 to 8

The irregular silica POLYGOPREP can be used for different preperative applications.

Order Now
 

ORDER

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beskrivning Artikel nummer Availability Enhet Ditt pris Price Per Antal
 

Försäljningsbestämmelser

All försäljning och leverans sker enligt de allmänna leveransbestämmelserna IML 2009 (antagna 2008 av Swedish Labtech) med tillägg av vid var tid tillämpliga försäljningsbestämmelser för VWR, som ska gälla med företräde framför IML 2009 i händelse av motsättning.

LEVERANSVILLKOR

Som leveransvillkor gäller, om ej annat överenskommits, CIP (Carriage and Insurance Paid to) Köparen enligt INCOTERMS 2010, innebärande bland annat att transportförsäkring och frakt ombesörjes av VWR, dock att kostnaderna för sådan försäkring och frakt debiteras köparen separat. Även kyl- och frysemballage, där sådant erfordras, debiteras köparen.

Köparen ska ta emot leveranser som sker mellan kl. 08:00 och 16:30 vardagar, inklusive vardag före allmän helgdag.

PRISER OCH SPECIALAVGIFTER

VWR förbehåller sig rätten att utan särskilt meddelande ändra de priser som anges i prislistor och kataloger. Alla priser anges EXW och gäller exkl. mervärdesskatt. Specialpriser, kampanjerbjudanden och rabatter kan, om ej annat uttryckligen anges, inte kombineras med varandra eller med andra särskilda priser i prislistor, kataloger eller avtal.

På sådana order som omfattar produkter med ett samlat ordervärde som är lägre än 2000 kr exkl mervärdesskatt tillkommer en småorderavgift, vilken för närvarande är 225 kr vid orderläggning via vår webshop och 275 kr vid manuell orderläggning via vår kundtjänst. För hantering av varor, som omfattas av särskilda regleringar eller direktiv för miljö eller säkerhet, debiteras en samlad miljö- och säkerhetsavgift på för närvarande 1,7 % av varans pris. Vid krediteringar av fakturor orsakade av kunden, genom felaktiga uppgifter eller på annat sätt, debiteras en avgift på 250 kr/faktura. Angivna avgifter kan ändras av VWR utan särskilt meddelande.

BETALNINGSVILLKOR

VWR förbehåller sig kreditprövning, vilket även kan innefatta att kreditupplysning tas, före varje försäljning mot faktura. Betalning av faktura skall vara VWR tillhanda senast på förfallodagen, vilket är 20 dagar efter fakturadatum. VWR söker aktivt minska mängden papper och det är i linje med VWR:s policy att sända fakturor elektroniskt. Vid önskad pappersfaktura debiteras en avgift på 35 kr/faktura. Vid försenad betalning debiteras ränta med 2% per månad. 

ANKOMSTKONTROLL MM

Det åligger köparen att omgående undersöka levererad produkt. Yttre skador på och/eller saknat kolli ska vid ankomst dokumenteras på transportörens fraktsedel. 

Skador eller fel som upptäcks, eller borde ha upptäckts, vid ankomstkontroll ska omgående, och senast inom  sex (6) dagar från ankomstdatum, anmälas till VWRs kundtjänst genom VWR:s felanmälningsformulär. Utan sådan anmälan är rätten till anspråk för skador eller fel som nu sagts förlorad.

 Alla returer ska i förväg godkännas av VWR. Vid retur skall produkten återsändas i mottaget skick och i originalförpackning. Märkning eller noteringar får inte göras av köparen på produkten eller på originalförpackning.

ÅTERKÖP

Vid sidan av de fall då rätt för köparen föreligger enligt avtalet är VWR ej skyldigt godta att produkt returneras för återköp. Normalt tilllämpar VWR dock följande returpolicy för återköp. Retur måste begäras senast inom 7 dagar från ankomstdatum. Retur av produkter med ett fakturerat varuvärde understigande 1000 kr (exkl. mervärdesskatt), produkter som kräver kylförvaring eller varor med begränsad hållbarhet accepteras ej. Produkter som ej ingår i VWRs lagerförda sortiment (s.k. beställningsvaror), specialbeställda produkter samt produkter som för viss kund har tillverkats på beställning återköps ej heller. 

Vid godkänt återköp krediteras 80 % av fakturerat varuvärde. Produkten skall återsändas fritt levererat VWR, i oskadat skick och i originalförpackning. Märkning eller noteringar får inte göras av köparen på produkten eller på originalförpackning. Returer som ej accepteras av VWR eller som sänts utan referensnummer återsänds på kundens bekostnad. Vid återköp av teknisk utrustning som vågar, mätinstrument och dylikt debiteras provningsavgift enligt vid var tid gällande taxa, innan varan återgår till VWR:s lager.

TILLÄMPLIG LAG

Avtalet mellan VWR och köparen skall vara underkastat svensk rätt, dock utan att FN-konventionen om internationella köp av varor (CISG) skall tillämpas på avtalet eller därur härrörande förhållanden.

ANSVAR FÖR FEL I VISSA FALL

För fel i leverans av felaktiga kemikalier, förbrukningsvaror, vätskor eller ämnen gäller att den enda påföljd köparen har rätt till är omleverans i stället för den felaktiga produkten.

ANVÄNDNING AV PRODUKTER

De produkter VWR levererar är avsedda för användning i enlighet med tillgänglig dokumentation och tillverkarens specifikationer under användarens eget ansvar. För vissa specifika produkter (”Active Pharmaceutical Ingredients”) måste kunden kontakta VWR:s lokala säljorganisation. 

Om kunden har för avsikt att använda dessa produkter från VWR för läkemedelstillverkning, kosmetika, matproduktion eller någon annan användning måste kunden utföra sina egna interna undersökningar och kontroller för att säkerställa att de är i överensstämmelse med lokala lagar och regler (t.ex. European pharmacopeia etc.). Under inga omständigheter ska VWR vara ansvarigt om en kund använder en produkt som inte passar med den avsedda användningen. Det är kundens ansvar att följa alla tillämpliga hälso-, säkerhets- och andra regler och att vidta lämpliga åtgärder när det gäller lagring, hantering, försäljning och användning av produkterna.

POLICY22/2017-03-22/ MARI

Print These Terms