Håll mig inloggad?
Avslutas om 
Din inloggning har gått ut
Din session har gått ut. För din säkerhet har vi loggat ut dig.
Vill du logga in igen?

HPLC columns, NUCLEODUR® Sphinx RP

Leverantör: MACHEREY-NAGEL
NUCLEODUR®
MANA760812.40EA 14900 SEK InStock
MANA760812.40 MANA762390.160 MANA761922.20 MANA760812.46 MANA760823.30 MANA760807.30 MANA760803.30 MANA760823.20 MANA760822.30 MANA762373.210 MANA760807.40 MANA760802.46 MANA761922.30 MANA760823.40 MANA760806.46 MANA760812.30 MANA760813.46 MANA760802.40 MANA760805.30 MANA760808.20 MANA760802.30 MANA760806.40 MANA760809.40 MANA760809.30 MANA760821.20 MANA760803.40 MANA760824.20 MANA760823.46 MANA760808.30 MANA760805.46 MANA760805.40 MANA760822.40 MANA762375.100 MANA760805.20 MANA761920.30 MANA760821.46 MANA760821.30 MANA760809.46 MANA760803.20 MANA760807.46 MANA761550.30 MANA762375.210 MANA762373.100 MANA760825.20 MANA760821.40 MANA760822.20 MANA760807.20 MANA760812.20 MANA760808.46 MANA760801.46 MANA761921.30 MANA761921.20 MANA762390.80 MANA760822.46 MANA760808.40 MANA760806.20 MANA761550.40 MANA760800.40 MANA760801.40 MANA760815.46 MANA760802.20 MANA760806.30 MANA762372.100 MANA760801.30 MANA760800.30 MANA760803.46 MANA760800.46 MANA760801.20 MANA761920.20 MANA760800.20 MANA760809.20
HPLC columns, NUCLEODUR® Sphinx RP
Kromatografikolonn
NUCLEODUR® Sphinx RP is a bifunctional RP phase with a balanced ratio of propylphenyl and C18 ligands, using in HPLC.

  • High purity spherical silica gel
  • Hydrophobic, polar RP phase with selectivity for aromatic compounds
  • Separation mechanism based on hydrophobic and additional π-π interactions

With its distinct selectivity based on well-balanced bifunctional surface coverage Sphinx RP is well-suited for the separations of quinolone antibiotics, sulfonamides, xanthines, and substituted aromatics. Due to low bleeding characteristics it is suitable for LC-MS.

EC guard columns are used for analytical EC columns with the Column Protection System guard column holder (554-5851).

VP guard columns are used for preparative VarioPrep columns with the following guard column holders:
8,0×10 mm (Int.Ø×L) guard column for 8,0 and 10,0 mm (Int.Ø) preparative column with holder MANA718251.
16,0×10 mm (Int.Ø×L) guard column for 16,0 and 21,0 mm (Int.Ø) preparative column with holder MANA718256.
32,0×15 mm (Int.Ø×L) guard column for 32,0 and 40,0 mm (Int.Ø) preparative column with holder MANA718253.
50,0×15 mm (Int.Ø×L) guard column for ≥50,0 mm (Int.Ø) preparative column with holder MANA718255.

Order Now
 

ORDER

SPECIFIKATIONER

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beskrivning Artikel nummer Availability Enhet Ditt pris Price Per Antal
 

Försäljningsbestämmelser

All försäljning och leverans sker enligt de allmänna leveransbestämmelserna IML 2009 (antagna 2008 av Swedish Labtech) med tillägg av vid var tid tillämpliga försäljningsbestämmelser för VWR, som ska gälla med företräde framför IML 2009 i händelse av motsättning.

LEVERANSVILLKOR

Som leveransvillkor gäller, om ej annat överenskommits, CIP (Carriage and Insurance Paid to) Köparen enligt INCOTERMS 2010, innebärande bland annat att transportförsäkring och frakt ombesörjes av VWR, dock att kostnaderna för sådan försäkring och frakt debiteras köparen separat. Även kyl- och frysemballage, där sådant erfordras, debiteras köparen.

Köparen ska ta emot leveranser som sker mellan kl. 08:00 och 16:30 vardagar, inklusive vardag före allmän helgdag.

PRISER OCH SPECIALAVGIFTER

VWR förbehåller sig rätten att utan särskilt meddelande ändra de priser som anges i prislistor och kataloger. Alla priser anges EXW och gäller exkl. mervärdesskatt. Specialpriser, kampanjerbjudanden och rabatter kan, om ej annat uttryckligen anges, inte kombineras med varandra eller med andra särskilda priser i prislistor, kataloger eller avtal.

På sådana order som omfattar produkter med ett samlat ordervärde som är lägre än 2000 kr exkl mervärdesskatt tillkommer en småorderavgift, vilken för närvarande är 225 kr vid orderläggning via vår webshop och 275 kr vid manuell orderläggning via vår kundtjänst. För hantering av varor, som omfattas av särskilda regleringar eller direktiv för miljö eller säkerhet, debiteras en samlad miljö- och säkerhetsavgift på för närvarande 1,7 % av varans pris. Vid krediteringar av fakturor orsakade av kunden, genom felaktiga uppgifter eller på annat sätt, debiteras en avgift på 250 kr/faktura. Angivna avgifter kan ändras av VWR utan särskilt meddelande.

BETALNINGSVILLKOR

VWR förbehåller sig kreditprövning, vilket även kan innefatta att kreditupplysning tas, före varje försäljning mot faktura. Betalning av faktura skall vara VWR tillhanda senast på förfallodagen, vilket är 20 dagar efter fakturadatum. VWR söker aktivt minska mängden papper och det är i linje med VWR:s policy att sända fakturor elektroniskt. Vid önskad pappersfaktura debiteras en avgift på 35 kr/faktura. Vid försenad betalning debiteras ränta med 2% per månad. 

ANKOMSTKONTROLL MM

Det åligger köparen att omgående undersöka levererad produkt. Yttre skador på och/eller saknat kolli ska vid ankomst dokumenteras på transportörens fraktsedel. 

Skador eller fel som upptäcks, eller borde ha upptäckts, vid ankomstkontroll ska omgående, och senast inom  sex (6) dagar från ankomstdatum, anmälas till VWRs kundtjänst genom VWR:s felanmälningsformulär. Utan sådan anmälan är rätten till anspråk för skador eller fel som nu sagts förlorad.

 Alla returer ska i förväg godkännas av VWR. Vid retur skall produkten återsändas i mottaget skick och i originalförpackning. Märkning eller noteringar får inte göras av köparen på produkten eller på originalförpackning.

ÅTERKÖP

Vid sidan av de fall då rätt för köparen föreligger enligt avtalet är VWR ej skyldigt godta att produkt returneras för återköp. Normalt tilllämpar VWR dock följande returpolicy för återköp. Retur måste begäras senast inom 7 dagar från ankomstdatum. Retur av produkter med ett fakturerat varuvärde understigande 1000 kr (exkl. mervärdesskatt), produkter som kräver kylförvaring eller varor med begränsad hållbarhet accepteras ej. Produkter som ej ingår i VWRs lagerförda sortiment (s.k. beställningsvaror), specialbeställda produkter samt produkter som för viss kund har tillverkats på beställning återköps ej heller. 

Vid godkänt återköp krediteras 80 % av fakturerat varuvärde. Produkten skall återsändas fritt levererat VWR, i oskadat skick och i originalförpackning. Märkning eller noteringar får inte göras av köparen på produkten eller på originalförpackning. Returer som ej accepteras av VWR eller som sänts utan referensnummer återsänds på kundens bekostnad. Vid återköp av teknisk utrustning som vågar, mätinstrument och dylikt debiteras provningsavgift enligt vid var tid gällande taxa, innan varan återgår till VWR:s lager.

TILLÄMPLIG LAG

Avtalet mellan VWR och köparen skall vara underkastat svensk rätt, dock utan att FN-konventionen om internationella köp av varor (CISG) skall tillämpas på avtalet eller därur härrörande förhållanden.

ANSVAR FÖR FEL I VISSA FALL

För fel i leverans av felaktiga kemikalier, förbrukningsvaror, vätskor eller ämnen gäller att den enda påföljd köparen har rätt till är omleverans i stället för den felaktiga produkten.

ANVÄNDNING AV PRODUKTER

De produkter VWR levererar är avsedda för användning i enlighet med tillgänglig dokumentation och tillverkarens specifikationer under användarens eget ansvar. För vissa specifika produkter (”Active Pharmaceutical Ingredients”) måste kunden kontakta VWR:s lokala säljorganisation. 

Om kunden har för avsikt att använda dessa produkter från VWR för läkemedelstillverkning, kosmetika, matproduktion eller någon annan användning måste kunden utföra sina egna interna undersökningar och kontroller för att säkerställa att de är i överensstämmelse med lokala lagar och regler (t.ex. European pharmacopeia etc.). Under inga omständigheter ska VWR vara ansvarigt om en kund använder en produkt som inte passar med den avsedda användningen. Det är kundens ansvar att följa alla tillämpliga hälso-, säkerhets- och andra regler och att vidta lämpliga åtgärder när det gäller lagring, hantering, försäljning och användning av produkterna.

POLICY22/2017-03-22/ MARI

Print These Terms