Håll mig inloggad?
Avslutas om 
Din inloggning har gått ut
Din session har gått ut. För din säkerhet har vi loggat ut dig.
Vill du logga in igen?

HPLC columns, Harmony™

Leverantör: ES INDUSTRIES
Harmony™
ESIN155221-HRMC8EA 6800 SEK InStock
ESIN155221-HRMC8 ESIN114221-HRMC8 ESIN12D121-HRMC8 ESIN11D221-HRMC8 ESIN123121-HRMC8 ESIN115121-HRMC18 ESIN122221-HRMC8 ESIN192121-HRMC8 ESIN195131-HRMC4 ESIN135221-HRMC18 ESIN12D131-HRMC4 ESIN124231-HRMC18 ESIN155221-HRMC18 ESIN132121-HRMC18 ESIN132231-HRMC4 ESIN194121-HRMC18 ESIN112131-HRMC18 ESIN134131-HRMC4 ESIN195121-HRMC18 ESIN13D131-HRMC4 ESIN134231-HRMC18 ESIN195131-HRMC18 ESIN13D221-HRMC18 ESIN115231-HRMC18 ESIN13D231-HRMC18 ESIN125221-HRMC18 ESIN154231-HRMC4 ESIN11D131-HRMC18 ESIN152231-HRMC4 ESIN115221-HRMC8 ESIN19D121-HRMC18 ESIN135131-HRMC4 ESIN133121-HRMC8 ESIN11D121-HRMC8 ESIN13D221-HRMC8 ESIN114121-HRMC18 ESIN125231-HRMC4 ESIN194121-HRMC8 ESIN124221-HRMC8 ESIN112221-HRMC18 ESIN124221-HRMC18 ESIN135221-HRMC8 ESIN132121-HRMC8 ESIN15D231-HRMC18 ESIN13D231-HRMC4 ESIN125121-HRMC18 ESIN11D221-HRMC18 ESIN155231-HRMC4 ESIN122131-HRMC18 ESIN125131-HRMC18 ESIN114121-HRMC8 ESIN193121-HRMC18 ESIN192131-HRMC4 ESIN133221-HRMC8 ESIN132231-HRMC18 ESIN11D231-HRMC18 ESIN114131-HRMC4 ESIN115131-HRMC18 ESIN12D221-HRMC18 ESIN112121-HRMC8 ESIN125221-HRMC8 ESIN115121-HRMC8 ESIN12D231-HRMC18 ESIN194131-HRMC18 ESIN15D221-HRMC8 ESIN112231-HRMC18 ESIN11D121-HRMC18 ESIN133221-HRMC18 ESIN195121-HRMC8 ESIN154231-HRMC18 ESIN122121-HRMC8 ESIN125131-HRMC4 ESIN12D221-HRMC8 ESIN13D121-HRMC8 ESIN132131-HRMC18 ESIN155231-HRMC18 ESIN15D231-HRMC4 ESIN135231-HRMC18 ESIN112221-HRMC8 ESIN12D121-HRMC18 ESIN122221-HRMC18 ESIN124131-HRMC4 ESIN135121-HRMC8 ESIN133121-HRMC18 ESIN134131-HRMC18 ESIN132221-HRMC8 ESIN132131-HRMC4 ESIN122231-HRMC4 ESIN13D121-HRMC18 ESIN153221-HRMC8 ESIN115131-HRMC4 ESIN135231-HRMC4 ESIN122231-HRMC18 ESIN114131-HRMC18 ESIN134221-HRMC8 ESIN152221-HRMC8 ESIN11D131-HRMC4 ESIN192131-HRMC18 ESIN11D231-HRMC4 ESIN193121-HRMC8 ESIN12D131-HRMC18 ESIN135131-HRMC18 ESIN114231-HRMC4 ESIN125121-HRMC8 ESIN125231-HRMC18 ESIN124231-HRMC4 ESIN13D131-HRMC18 ESIN124121-HRMC8 ESIN153221-HRMC18 ESIN134121-HRMC18 ESIN112131-HRMC4 ESIN152231-HRMC18 ESIN134231-HRMC4 ESIN123121-HRMC18 ESIN124121-HRMC18 ESIN192121-HRMC18 ESIN19D121-HRMC8 ESIN19D131-HRMC4 ESIN124131-HRMC18 ESIN135121-HRMC18 ESIN112121-HRMC18 ESIN12D231-HRMC4 ESIN122131-HRMC4 ESIN19D131-HRMC18 ESIN112231-HRMC4 ESIN154221-HRMC18 ESIN132221-HRMC18 ESIN122121-HRMC18 ESIN114231-HRMC18 ESIN154221-HRMC8 ESIN115231-HRMC4 ESIN115221-HRMC18 ESIN152221-HRMC18 ESIN15D221-HRMC18 ESIN194131-HRMC4 ESIN114221-HRMC18 ESIN134121-HRMC8 ESIN134221-HRMC18
HPLC columns, Harmony™
Kromatografikolonn
These columns are an excellent equivalent to Waters® Symmetry™ columns.

Order Now
 

ORDER

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beskrivning Artikel nummer Availability Enhet Ditt pris Price Per Antal
 

Försäljningsbestämmelser

All försäljning och leverans sker enligt de allmänna leveransbestämmelserna IML 2009 (antagna 2008 av Swedish Labtech) med tillägg av vid var tid tillämpliga försäljningsbestämmelser för VWR, som ska gälla med företräde framför IML 2009 i händelse av motsättning.

LEVERANSVILLKOR

Som leveransvillkor gäller, om ej annat överenskommits, CIP (Carriage and Insurance Paid to) Köparen enligt INCOTERMS 2010, innebärande bland annat att transportförsäkring och frakt ombesörjes av VWR, dock att kostnaderna för sådan försäkring och frakt debiteras köparen separat. Även kyl- och frysemballage, där sådant erfordras, debiteras köparen.

Köparen ska ta emot leveranser som sker mellan kl. 08:00 och 16:30 vardagar, inklusive vardag före allmän helgdag.

PRISER OCH SPECIALAVGIFTER

VWR förbehåller sig rätten att utan särskilt meddelande ändra de priser som anges i prislistor och kataloger. Alla priser anges EXW och gäller exkl. mervärdesskatt. Specialpriser, kampanjerbjudanden och rabatter kan, om ej annat uttryckligen anges, inte kombineras med varandra eller med andra särskilda priser i prislistor, kataloger eller avtal.

På sådana order som omfattar produkter med ett samlat ordervärde som är lägre än 2000 kr exkl mervärdesskatt tillkommer en småorderavgift, vilken för närvarande är 225 kr vid orderläggning via vår webshop och 275 kr vid manuell orderläggning via vår kundtjänst. För hantering av varor, som omfattas av särskilda regleringar eller direktiv för miljö eller säkerhet, debiteras en samlad miljö- och säkerhetsavgift på för närvarande 1,7 % av varans pris. Vid krediteringar av fakturor orsakade av kunden, genom felaktiga uppgifter eller på annat sätt, debiteras en avgift på 250 kr/faktura. Angivna avgifter kan ändras av VWR utan särskilt meddelande.

BETALNINGSVILLKOR

VWR förbehåller sig kreditprövning, vilket även kan innefatta att kreditupplysning tas, före varje försäljning mot faktura. Betalning av faktura skall vara VWR tillhanda senast på förfallodagen, vilket är 20 dagar efter fakturadatum. VWR söker aktivt minska mängden papper och det är i linje med VWR:s policy att sända fakturor elektroniskt. Vid önskad pappersfaktura debiteras en avgift på 35 kr/faktura. Vid försenad betalning debiteras ränta med 2% per månad. 

ANKOMSTKONTROLL MM

Det åligger köparen att omgående undersöka levererad produkt. Yttre skador på och/eller saknat kolli ska vid ankomst dokumenteras på transportörens fraktsedel. 

Skador eller fel som upptäcks, eller borde ha upptäckts, vid ankomstkontroll ska omgående, och senast inom  sex (6) dagar från ankomstdatum, anmälas till VWRs kundtjänst genom VWR:s felanmälningsformulär. Utan sådan anmälan är rätten till anspråk för skador eller fel som nu sagts förlorad.

 Alla returer ska i förväg godkännas av VWR. Vid retur skall produkten återsändas i mottaget skick och i originalförpackning. Märkning eller noteringar får inte göras av köparen på produkten eller på originalförpackning.

ÅTERKÖP

Vid sidan av de fall då rätt för köparen föreligger enligt avtalet är VWR ej skyldigt godta att produkt returneras för återköp. Normalt tilllämpar VWR dock följande returpolicy för återköp. Retur måste begäras senast inom 7 dagar från ankomstdatum. Retur av produkter med ett fakturerat varuvärde understigande 1000 kr (exkl. mervärdesskatt), produkter som kräver kylförvaring eller varor med begränsad hållbarhet accepteras ej. Produkter som ej ingår i VWRs lagerförda sortiment (s.k. beställningsvaror), specialbeställda produkter samt produkter som för viss kund har tillverkats på beställning återköps ej heller. 

Vid godkänt återköp krediteras 80 % av fakturerat varuvärde. Produkten skall återsändas fritt levererat VWR, i oskadat skick och i originalförpackning. Märkning eller noteringar får inte göras av köparen på produkten eller på originalförpackning. Returer som ej accepteras av VWR eller som sänts utan referensnummer återsänds på kundens bekostnad. Vid återköp av teknisk utrustning som vågar, mätinstrument och dylikt debiteras provningsavgift enligt vid var tid gällande taxa, innan varan återgår till VWR:s lager.

TILLÄMPLIG LAG

Avtalet mellan VWR och köparen skall vara underkastat svensk rätt, dock utan att FN-konventionen om internationella köp av varor (CISG) skall tillämpas på avtalet eller därur härrörande förhållanden.

ANSVAR FÖR FEL I VISSA FALL

För fel i leverans av felaktiga kemikalier, förbrukningsvaror, vätskor eller ämnen gäller att den enda påföljd köparen har rätt till är omleverans i stället för den felaktiga produkten.

ANVÄNDNING AV PRODUKTER

De produkter VWR levererar är avsedda för användning i enlighet med tillgänglig dokumentation och tillverkarens specifikationer under användarens eget ansvar. För vissa specifika produkter (”Active Pharmaceutical Ingredients”) måste kunden kontakta VWR:s lokala säljorganisation. 

Om kunden har för avsikt att använda dessa produkter från VWR för läkemedelstillverkning, kosmetika, matproduktion eller någon annan användning måste kunden utföra sina egna interna undersökningar och kontroller för att säkerställa att de är i överensstämmelse med lokala lagar och regler (t.ex. European pharmacopeia etc.). Under inga omständigheter ska VWR vara ansvarigt om en kund använder en produkt som inte passar med den avsedda användningen. Det är kundens ansvar att följa alla tillämpliga hälso-, säkerhets- och andra regler och att vidta lämpliga åtgärder när det gäller lagring, hantering, försäljning och användning av produkterna.

POLICY22/2017-03-22/ MARI

Print These Terms