Håll mig inloggad?
Avslutas om 
Din inloggning har gått ut
Din session har gått ut. För din säkerhet har vi loggat ut dig.
Vill du logga in igen?

SPE Sorbents, CHROMABOND®, Macherey Nagel

Leverantör: MACHEREY-NAGEL
CHROMABOND®
MANA730642EA 2725 SEK InStock
MANA730642 MANA730609 MANA730629 MANA730628 MANA730651 MANA730610 MANA730603 MANA730641 MANA730616 MANA730607 MANA730653 MANA730602 MANA730660 MANA730586 MANA730631 MANA730640 MANA730652 MANA730611 MANA730595.500 MANA730608 MANA730653.20 MANA730612 MANA730643 MANA730622 MANA730606 MANA730601 MANA730585 MANA730613 MANA730595.5000 MANA730619 MANA730605 MANA730595.1000 MANA730630
SPE Sorbents, CHROMABOND®, Macherey Nagel
Sorbenter för kromatografi Material för SPE
The high purity CHROMABOND® adsorbents can be used for a self-filling of SPE columns or further analytical applications.

CHROMABOND® C18 ec / C18 ec f / C18 / C18 f / C18 Hydra
Base material silica, pore size 60 Å, particle size 45 µm for C18 ec / C18 / C18 Hydra, 100 µm for C18 ec f / C18 f (fast flow), specific surface 500 m²/g, pH stability 2 – 8, octadecyl phases, endcapped / non endcapped, carbon content 14% / 15% (Hydra).

CHROMABOND® C8 / C4 / C2 / C6H5
Base material silica, pore size 60 Å, particle size 45 µm, specific surface 500 m²/g, pH stability 2 – 8, octcyl / butyl / dimethyl / phenyl phases, non endcapped, carbon content 8% / 7% / 4% / 8%.

CHROMABOND® HILIC
Base material silica, pore size 60 Å, particle size 45 µm, specific surface 500 m²/g, pH stability 2 – 8, zwitterionic polar phase with ammonium – sulfonic acid modification, carbon content 7%.

CHROMABOND® CN / NH2 / OH (Diol)
Base material silica, pore size 60 Å, particle size 45 µm, specific surface 500 m²/g, pH stability 2 – 8, cyano / amino/ diol phases, carbon content 5,5% / 3,5% / 5,5%.

CHROMABOND® Alox A / Alox N / Alox B
Aluminium oxide acidic / neutral / basic, high purity, pore volume 0,90 ml/g, particle size 60 – 150 µm, specific surface 150 m²/g, pH 4 ±0,5 / pH 7 ±0,5 / pH 9,5 ±0,5.

CHROMABOND® SiOH
Unmodified silica, pore size 60 Å, particle size 45 µm, specific surface 500 m²/g, pH stability 2 – 8.

CHROMABOND® Florisil®
Magnesium silicate (MgO – SiOH, 15:85), high purity, particle size 150 – 250 µm.

CHROMABOND® PA
Polyamide 6, unmodified, high purity, particle size 40 – 80 µm.

CHROMABOND® PCA / PSA / SA
Base material silica, pore size 60 Å, particle size 45 µm, specific surface 500 m²/g, pH stability 2 – 8, propylcarboxylic acid / propylsulfonic acid / benzenesulfonic acid modifications, weakly acidic cation exchanger / very strong cation exchanger / strongly acidic cation exchanger.

CHROMABOND® SB
Base material silica, pore size 60 Å, particle size 45 µm, specific surface 500 m²/g, pH stability 2 – 8, quaternary amine modification, strongly basic anion exchanger.

CHROMABOND® C18 PAH
Base material silica, pore size 60 Å, particle size 45 µm, specific surface 500 m²/g, pH stability 2 – 8, special octadecyl modification for enrichment of PAH, not endcapped, carbon content 14%.

CHROMABOND® NAN
Special combination phase, N: sodium sulfate for removal of trace water, A: SiOH/AgNO3 phase for removal of sulfur, sulfur-containing and polar compounds.

CHROMABOND® Diamino
Base material silica, pore size 60 Å, particle size 45 μm, specific surface 500 m²/g, pH stability 2 – 8, primary and secondary amine functions (PSA), 5% carbon content, special silica phase for determination of pesticides in food samples.

CHROMABOND® XTR
Coarse-grained kieselguhr, large pore size, high pore volume, pH working range 1 – 13, special phase for liquid-liquid extraction.

Order Now
 

ORDER

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beskrivning Artikel nummer Availability Enhet Ditt pris Price Per Antal
 

Försäljningsbestämmelser

All försäljning och leverans sker enligt de allmänna leveransbestämmelserna IML 2009 (antagna 2008 av Swedish Labtech) med tillägg av vid var tid tillämpliga försäljningsbestämmelser för VWR, som ska gälla med företräde framför IML 2009 i händelse av motsättning.

LEVERANSVILLKOR

Som leveransvillkor gäller, om ej annat överenskommits, CIP (Carriage and Insurance Paid to) Köparen enligt INCOTERMS 2010, innebärande bland annat att transportförsäkring och frakt ombesörjes av VWR, dock att kostnaderna för sådan försäkring och frakt debiteras köparen separat. Även kyl- och frysemballage, där sådant erfordras, debiteras köparen.

Köparen ska ta emot leveranser som sker mellan kl. 08:00 och 16:30 vardagar, inklusive vardag före allmän helgdag.

PRISER OCH SPECIALAVGIFTER

VWR förbehåller sig rätten att utan särskilt meddelande ändra de priser som anges i prislistor och kataloger. Alla priser anges EXW och gäller exkl. mervärdesskatt. Specialpriser, kampanjerbjudanden och rabatter kan, om ej annat uttryckligen anges, inte kombineras med varandra eller med andra särskilda priser i prislistor, kataloger eller avtal.

På sådana order som omfattar produkter med ett samlat ordervärde som är lägre än 2000 kr exkl mervärdesskatt tillkommer en småorderavgift, vilken för närvarande är 225 kr vid orderläggning via vår webshop och 275 kr vid manuell orderläggning via vår kundtjänst. För hantering av varor, som omfattas av särskilda regleringar eller direktiv för miljö eller säkerhet, debiteras en samlad miljö- och säkerhetsavgift på för närvarande 1,7 % av varans pris. Vid krediteringar av fakturor orsakade av kunden, genom felaktiga uppgifter eller på annat sätt, debiteras en avgift på 250 kr/faktura. Angivna avgifter kan ändras av VWR utan särskilt meddelande.

BETALNINGSVILLKOR

VWR förbehåller sig kreditprövning, vilket även kan innefatta att kreditupplysning tas, före varje försäljning mot faktura. Betalning av faktura skall vara VWR tillhanda senast på förfallodagen, vilket är 20 dagar efter fakturadatum. VWR söker aktivt minska mängden papper och det är i linje med VWR:s policy att sända fakturor elektroniskt. Vid önskad pappersfaktura debiteras en avgift på 35 kr/faktura. Vid försenad betalning debiteras ränta med 2% per månad. 

ANKOMSTKONTROLL MM

Det åligger köparen att omgående undersöka levererad produkt. Yttre skador på och/eller saknat kolli ska vid ankomst dokumenteras på transportörens fraktsedel. 

Skador eller fel som upptäcks, eller borde ha upptäckts, vid ankomstkontroll ska omgående, och senast inom  sex (6) dagar från ankomstdatum, anmälas till VWRs kundtjänst genom VWR:s felanmälningsformulär. Utan sådan anmälan är rätten till anspråk för skador eller fel som nu sagts förlorad.

 Alla returer ska i förväg godkännas av VWR. Vid retur skall produkten återsändas i mottaget skick och i originalförpackning. Märkning eller noteringar får inte göras av köparen på produkten eller på originalförpackning.

ÅTERKÖP

Vid sidan av de fall då rätt för köparen föreligger enligt avtalet är VWR ej skyldigt godta att produkt returneras för återköp. Normalt tilllämpar VWR dock följande returpolicy för återköp. Retur måste begäras senast inom 7 dagar från ankomstdatum. Retur av produkter med ett fakturerat varuvärde understigande 1000 kr (exkl. mervärdesskatt), produkter som kräver kylförvaring eller varor med begränsad hållbarhet accepteras ej. Produkter som ej ingår i VWRs lagerförda sortiment (s.k. beställningsvaror), specialbeställda produkter samt produkter som för viss kund har tillverkats på beställning återköps ej heller. 

Vid godkänt återköp krediteras 80 % av fakturerat varuvärde. Produkten skall återsändas fritt levererat VWR, i oskadat skick och i originalförpackning. Märkning eller noteringar får inte göras av köparen på produkten eller på originalförpackning. Returer som ej accepteras av VWR eller som sänts utan referensnummer återsänds på kundens bekostnad. Vid återköp av teknisk utrustning som vågar, mätinstrument och dylikt debiteras provningsavgift enligt vid var tid gällande taxa, innan varan återgår till VWR:s lager.

TILLÄMPLIG LAG

Avtalet mellan VWR och köparen skall vara underkastat svensk rätt, dock utan att FN-konventionen om internationella köp av varor (CISG) skall tillämpas på avtalet eller därur härrörande förhållanden.

ANSVAR FÖR FEL I VISSA FALL

För fel i leverans av felaktiga kemikalier, förbrukningsvaror, vätskor eller ämnen gäller att den enda påföljd köparen har rätt till är omleverans i stället för den felaktiga produkten.

ANVÄNDNING AV PRODUKTER

De produkter VWR levererar är avsedda för användning i enlighet med tillgänglig dokumentation och tillverkarens specifikationer under användarens eget ansvar. För vissa specifika produkter (”Active Pharmaceutical Ingredients”) måste kunden kontakta VWR:s lokala säljorganisation. 

Om kunden har för avsikt att använda dessa produkter från VWR för läkemedelstillverkning, kosmetika, matproduktion eller någon annan användning måste kunden utföra sina egna interna undersökningar och kontroller för att säkerställa att de är i överensstämmelse med lokala lagar och regler (t.ex. European pharmacopeia etc.). Under inga omständigheter ska VWR vara ansvarigt om en kund använder en produkt som inte passar med den avsedda användningen. Det är kundens ansvar att följa alla tillämpliga hälso-, säkerhets- och andra regler och att vidta lämpliga åtgärder när det gäller lagring, hantering, försäljning och användning av produkterna.

POLICY22/2017-03-22/ MARI

Print These Terms