Håll mig inloggad?
Avslutas om 
Din inloggning har gått ut
Din session har gått ut. För din säkerhet har vi loggat ut dig.
Vill du logga in igen?

På grund av ett systemunderhåll kommer inte anpassad prissättning och produkttillgänglighet att visas från kl. 01.00 lördag till kl. 00.30 måndag. Beställningar kommer att behandlas efter att underhållet är slutfört.

HPLC columns, HyperSelect™ Gold

Leverantör: ES INDUSTRIES
HyperSelect™
ESIN155291-HPGLCNEA 0 SEK InStock
ESIN155291-HPGLCN ESIN123291-HPGLCN ESIN114191-HPGLCN ESIN112191-HPGLC8 ESIN132291-HPGLC18 ESIN123191-HPGLC18 ESIN135291-HPGLC18 ESIN125191-HPGLPFP ESIN114291-HPGLC18 ESIN182191-HPGLCN ESIN125191-HPGLC18 ESIN134291-HPGLPFP ESIN132191-HPGLC18 ESIN114291-HPGLAQ ESIN152291-HPGLCN ESIN113191-HPGLCN ESIN123291-HPGLPH ESIN182291-HPGLC8 ESIN135291-HPGLCN ESIN153291-HPGLCN ESIN155291-HPGLC18 ESIN115191-HPGLPH ESIN114291-HPGLCN ESIN112191-HPGLPFP ESIN185191-HPGLCN ESIN122291-HPGLCN ESIN124191-HPGLC18 ESIN184291-HPGLPH ESIN113191-HPGLPFP ESIN134191-HPGLC8 ESIN114191-HPGLPH ESIN134191-HPGLCN ESIN124291-HPGLCN ESIN134191-HPGLC18 ESIN114291-HPGLC8 ESIN154291-HPGLC18 ESIN125191-HPGLPH ESIN112191-HPGLC18 ESIN124191-HPGLAQ ESIN112191-HPGLAQ ESIN122191-HPGLPH ESIN125291-HPGLCN ESIN184191-HPGLAQ ESIN182191-HPGLAQ ESIN125291-HPGLPFP ESIN124291-HPGLPH ESIN123291-HPGLPFP ESIN184191-HPGLPH ESIN184291-HPGLPFP ESIN133291-HPGLC8 ESIN112291-HPGLC8 ESIN185291-HPGLPFP ESIN182291-HPGLCN ESIN185291-HPGLAQ ESIN185191-HPGLPFP ESIN115291-HPGLAQ ESIN123291-HPGLC8 ESIN122291-HPGLPH ESIN122191-HPGLC18 ESIN154291-HPGLPFP ESIN115291-HPGLPH ESIN184291-HPGLAQ ESIN133191-HPGLPH ESIN132191-HPGLPFP ESIN112291-HPGLAQ ESIN185191-HPGLPH ESIN113291-HPGLAQ ESIN122291-HPGLAQ ESIN114191-HPGLPFP ESIN185191-HPGLC8 ESIN115191-HPGLPFP ESIN122191-HPGLC8 ESIN113191-HPGLPH ESIN135191-HPGLPH ESIN115291-HPGLCN ESIN125291-HPGLC18 ESIN113291-HPGLC18 ESIN183191-HPGLCN ESIN114291-HPGLPH ESIN184191-HPGLC18 ESIN113191-HPGLC18 ESIN182191-HPGLC18 ESIN124191-HPGLCN ESIN122191-HPGLPFP ESIN124291-HPGLPFP ESIN153291-HPGLAQ ESIN184191-HPGLPFP ESIN114191-HPGLC18 ESIN124291-HPGLC8 ESIN132291-HPGLPFP ESIN124291-HPGLC18 ESIN132291-HPGLPH ESIN124191-HPGLPH ESIN112291-HPGLCN ESIN123191-HPGLCN ESIN183191-HPGLPFP ESIN114191-HPGLC8 ESIN122291-HPGLC8 ESIN122291-HPGLC18 ESIN153291-HPGLPFP ESIN132291-HPGLCN ESIN133191-HPGLCN ESIN182191-HPGLC8 ESIN124291-HPGLAQ ESIN112191-HPGLPH ESIN114291-HPGLPFP ESIN135291-HPGLPH ESIN125191-HPGLC8 ESIN183291-HPGLC8 ESIN154291-HPGLAQ ESIN113291-HPGLCN ESIN184291-HPGLCN ESIN125191-HPGLCN ESIN132191-HPGLPH ESIN183291-HPGLPH ESIN135291-HPGLC8 ESIN125291-HPGLAQ ESIN134191-HPGLPH ESIN132291-HPGLC8 ESIN113191-HPGLAQ ESIN134291-HPGLPH ESIN113291-HPGLC8 ESIN115291-HPGLC8 ESIN135191-HPGLC8 ESIN115191-HPGLC8 ESIN183191-HPGLAQ ESIN125291-HPGLC8 ESIN115191-HPGLCN ESIN185291-HPGLC8 ESIN114191-HPGLAQ ESIN112191-HPGLCN ESIN133291-HPGLPH ESIN133291-HPGLPFP ESIN133191-HPGLC8 ESIN155291-HPGLAQ ESIN123291-HPGLAQ ESIN152291-HPGLPH ESIN134291-HPGLCN ESIN152291-HPGLC18 ESIN133191-HPGLAQ ESIN123191-HPGLC8 ESIN122191-HPGLCN ESIN183291-HPGLPFP ESIN185291-HPGLPH ESIN183291-HPGLAQ ESIN184291-HPGLC8 ESIN112291-HPGLPH ESIN155291-HPGLPFP ESIN115291-HPGLPFP ESIN133291-HPGLC18 ESIN132191-HPGLAQ ESIN132291-HPGLAQ ESIN152291-HPGLAQ ESIN135191-HPGLAQ ESIN152291-HPGLPFP ESIN135191-HPGLC18 ESIN154291-HPGLCN ESIN184191-HPGLC8 ESIN182291-HPGLAQ ESIN134291-HPGLC8 ESIN134291-HPGLC18 ESIN183291-HPGLCN ESIN135291-HPGLPFP ESIN115291-HPGLC18 ESIN115191-HPGLC18 ESIN154291-HPGLPH ESIN153291-HPGLPH ESIN185291-HPGLCN ESIN125191-HPGLAQ ESIN134191-HPGLPFP ESIN132191-HPGLC8 ESIN123191-HPGLAQ ESIN183191-HPGLPH ESIN135291-HPGLAQ ESIN113191-HPGLC8 ESIN155291-HPGLPH ESIN182291-HPGLPH ESIN132191-HPGLCN ESIN134291-HPGLAQ ESIN122291-HPGLPFP ESIN122191-HPGLAQ ESIN185191-HPGLC18 ESIN115191-HPGLAQ ESIN133191-HPGLPFP ESIN153291-HPGLC18 ESIN124191-HPGLC8 ESIN135191-HPGLPFP ESIN112291-HPGLPFP ESIN123191-HPGLPH ESIN182191-HPGLPFP ESIN183191-HPGLC18 ESIN182191-HPGLPH ESIN182291-HPGLPFP ESIN133191-HPGLC18 ESIN135191-HPGLCN ESIN184191-HPGLCN ESIN133291-HPGLAQ ESIN113291-HPGLPFP ESIN112291-HPGLC18 ESIN123291-HPGLC18 ESIN125291-HPGLPH ESIN124191-HPGLPFP ESIN113291-HPGLPH ESIN123191-HPGLPFP ESIN185191-HPGLAQ ESIN133291-HPGLCN ESIN183191-HPGLC8 ESIN134191-HPGLAQ
HPLC columns, HyperSelect™ Gold
Kromatografikolonn
These columns are an alternative to the Thermo Fisher Hypersil™ columns.

Order Now
 

ORDER

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beskrivning Artikel nummer Availability Enhet Ditt pris Price Per Antal
 

Försäljningsbestämmelser

All försäljning och leverans sker enligt de allmänna leveransbestämmelserna IML 2009 (antagna 2008 av Swedish Labtech) med tillägg av vid var tid tillämpliga försäljningsbestämmelser för VWR, som ska gälla med företräde framför IML 2009 i händelse av motsättning.

LEVERANSVILLKOR

Som leveransvillkor gäller, om ej annat överenskommits, CIP (Carriage and Insurance Paid to) Köparen enligt INCOTERMS 2010, innebärande bland annat att transportförsäkring och frakt ombesörjes av VWR, dock att kostnaderna för sådan försäkring och frakt debiteras köparen separat. Även kyl- och frysemballage, där sådant erfordras, debiteras köparen.

Köparen ska ta emot leveranser som sker mellan kl. 08:00 och 16:30 vardagar, inklusive vardag före allmän helgdag.

PRISER OCH SPECIALAVGIFTER

VWR förbehåller sig rätten att utan särskilt meddelande ändra de priser som anges i prislistor och kataloger. Alla priser anges EXW och gäller exkl. mervärdesskatt. Specialpriser, kampanjerbjudanden och rabatter kan, om ej annat uttryckligen anges, inte kombineras med varandra eller med andra särskilda priser i prislistor, kataloger eller avtal.

På sådana order som omfattar produkter med ett samlat ordervärde som är lägre än 2000 kr exkl mervärdesskatt tillkommer en småorderavgift, vilken för närvarande är 225 kr vid orderläggning via vår webshop och 275 kr vid manuell orderläggning via vår kundtjänst. För hantering av varor, som omfattas av särskilda regleringar eller direktiv för miljö eller säkerhet, debiteras en samlad miljö- och säkerhetsavgift på för närvarande 1,7 % av varans pris. Vid krediteringar av fakturor orsakade av kunden, genom felaktiga uppgifter eller på annat sätt, debiteras en avgift på 250 kr/faktura. Angivna avgifter kan ändras av VWR utan särskilt meddelande.

BETALNINGSVILLKOR

VWR förbehåller sig kreditprövning, vilket även kan innefatta att kreditupplysning tas, före varje försäljning mot faktura. Betalning av faktura skall vara VWR tillhanda senast på förfallodagen, vilket är 20 dagar efter fakturadatum. VWR söker aktivt minska mängden papper och det är i linje med VWR:s policy att sända fakturor elektroniskt. Vid önskad pappersfaktura debiteras en avgift på 35 kr/faktura. Vid försenad betalning debiteras ränta med 2% per månad. 

ANKOMSTKONTROLL MM

Det åligger köparen att omgående undersöka levererad produkt. Yttre skador på och/eller saknat kolli ska vid ankomst dokumenteras på transportörens fraktsedel. 

Skador eller fel som upptäcks, eller borde ha upptäckts, vid ankomstkontroll ska omgående, och senast inom  sex (6) dagar från ankomstdatum, anmälas till VWRs kundtjänst genom VWR:s felanmälningsformulär. Utan sådan anmälan är rätten till anspråk för skador eller fel som nu sagts förlorad.

 Alla returer ska i förväg godkännas av VWR. Vid retur skall produkten återsändas i mottaget skick och i originalförpackning. Märkning eller noteringar får inte göras av köparen på produkten eller på originalförpackning.

ÅTERKÖP

Vid sidan av de fall då rätt för köparen föreligger enligt avtalet är VWR ej skyldigt godta att produkt returneras för återköp. Normalt tilllämpar VWR dock följande returpolicy för återköp. Retur måste begäras senast inom 7 dagar från ankomstdatum. Retur av produkter med ett fakturerat varuvärde understigande 1000 kr (exkl. mervärdesskatt), produkter som kräver kylförvaring eller varor med begränsad hållbarhet accepteras ej. Produkter som ej ingår i VWRs lagerförda sortiment (s.k. beställningsvaror), specialbeställda produkter samt produkter som för viss kund har tillverkats på beställning återköps ej heller. 

Vid godkänt återköp krediteras 80 % av fakturerat varuvärde. Produkten skall återsändas fritt levererat VWR, i oskadat skick och i originalförpackning. Märkning eller noteringar får inte göras av köparen på produkten eller på originalförpackning. Returer som ej accepteras av VWR eller som sänts utan referensnummer återsänds på kundens bekostnad. Vid återköp av teknisk utrustning som vågar, mätinstrument och dylikt debiteras provningsavgift enligt vid var tid gällande taxa, innan varan återgår till VWR:s lager.

TILLÄMPLIG LAG

Avtalet mellan VWR och köparen skall vara underkastat svensk rätt, dock utan att FN-konventionen om internationella köp av varor (CISG) skall tillämpas på avtalet eller därur härrörande förhållanden.

ANSVAR FÖR FEL I VISSA FALL

För fel i leverans av felaktiga kemikalier, förbrukningsvaror, vätskor eller ämnen gäller att den enda påföljd köparen har rätt till är omleverans i stället för den felaktiga produkten.

ANVÄNDNING AV PRODUKTER

De produkter VWR levererar är avsedda för användning i enlighet med tillgänglig dokumentation och tillverkarens specifikationer under användarens eget ansvar. För vissa specifika produkter (”Active Pharmaceutical Ingredients”) måste kunden kontakta VWR:s lokala säljorganisation. 

Om kunden har för avsikt att använda dessa produkter från VWR för läkemedelstillverkning, kosmetika, matproduktion eller någon annan användning måste kunden utföra sina egna interna undersökningar och kontroller för att säkerställa att de är i överensstämmelse med lokala lagar och regler (t.ex. European pharmacopeia etc.). Under inga omständigheter ska VWR vara ansvarigt om en kund använder en produkt som inte passar med den avsedda användningen. Det är kundens ansvar att följa alla tillämpliga hälso-, säkerhets- och andra regler och att vidta lämpliga åtgärder när det gäller lagring, hantering, försäljning och användning av produkterna.

POLICY22/2017-03-22/ MARI

Print These Terms