Håll mig inloggad?
Avslutas om 
Din inloggning har gått ut
Din session har gått ut. För din säkerhet har vi loggat ut dig.
Vill du logga in igen?

På grund av ett systemunderhåll kommer inte anpassad prissättning och produkttillgänglighet att visas från kl. 01.00 lördag till kl. 00.30 måndag. Beställningar kommer att behandlas efter att underhållet är slutfört.

HPLC columns, HyperSelect™ BDS

Leverantör: ES INDUSTRIES
HyperSelect™
ESIN125191HPBDSC18EA 0 SEK InStock
ESIN125191HPBDSC18 ESIN135191HPCBDSC8 ESIN155291HPCBDSCN ESIN114191HPBDSC18 ESIN114291HPCBDSC8 ESIN115291HPCBDSC8 ESIN12D191HPBDSC18 ESIN13D291HPCBDSCN ESIN134291HPCBDSC8 ESIN122291HPCBDSPH ESIN122291HPCBDSC8 ESIN11D291HPCBDSC8 ESIN13D191HPCBDSC8 ESIN132291HPCBDSC8 ESIN125291HPCBDSC8 ESIN115191HPCBDSCN ESIN112291HPCBDSPH ESIN11D291HPBDSC18 ESIN152291HPBDSC18 ESIN115291HPCBDSCN ESIN12D191HPCBDSCN ESIN15D291HPCBDSPH ESIN154291HPBDSC18 ESIN155291HPCBDSPH ESIN134191HPCBDSC8 ESIN15D191HPBDSC18 ESIN135191HPCBDSCN ESIN155191HPCBDSC8 ESIN152191HPBDSC18 ESIN155191HPBDSC18 ESIN114291HPBDSC18 ESIN154191HPCBDSC8 ESIN132291HPCBDSCN ESIN135191HPBDSC18 ESIN115291HPBDSC18 ESIN124291HPCBDSC8 ESIN112191HPCBDSC8 ESIN15D191HPCBDSCN ESIN15D291HPCBDSCN ESIN112291HPCBDSC8 ESIN114291HPCBDSPH ESIN135291HPCBDSPH ESIN135291HPBDSC18 ESIN115291HPCBDSPH ESIN15D291HPBDSC18 ESIN112191HPCBDSCN ESIN11D191HPCBDSPH ESIN134291HPBDSC18 ESIN11D291HPCBDSPH ESIN13D191HPBDSC18 ESIN135291HPCBDSCN ESIN154291HPCBDSPH ESIN114191HPCBDSC8 ESIN155191HPCBDSPH ESIN124191HPCBDSCN ESIN15D291HPCBDSC8 ESIN12D291HPCBDSPH ESIN122291HPCBDSCN ESIN112291HPBDSC18 ESIN115191HPCBDSC8 ESIN11D191HPBDSC18 ESIN155291HPCBDSC8 ESIN125291HPBDSC18 ESIN134191HPCBDSPH ESIN122191HPCBDSCN ESIN152291HPCBDSCN ESIN134291HPCBDSPH ESIN112191HPBDSC18 ESIN132191HPBDSC18 ESIN134191HPCBDSCN ESIN125191HPCBDSPH ESIN124191HPCBDSC8 ESIN124291HPCBDSPH ESIN13D291HPCBDSC8 ESIN112291HPCBDSCN ESIN132191HPCBDSC8 ESIN152191HPCBDSCN ESIN13D291HPCBDSPH ESIN11D191HPCBDSC8 ESIN122191HPBDSC18 ESIN135191HPCBDSPH ESIN132291HPCBDSPH ESIN152191HPCBDSPH ESIN154191HPCBDSPH ESIN124191HPBDSC18 ESIN115191HPCBDSPH ESIN12D191HPCBDSC8 ESIN152191HPCBDSC8 ESIN152291HPCBDSC8 ESIN11D291HPCBDSCN ESIN154291HPCBDSCN ESIN154191HPBDSC18 ESIN11D191HPCBDSCN ESIN12D191HPCBDSPH ESIN112191HPCBDSPH ESIN124191HPCBDSPH ESIN135291HPCBDSC8 ESIN124291HPCBDSCN ESIN132291HPBDSC18 ESIN124291HPBDSC18 ESIN122191HPCBDSC8 ESIN134291HPCBDSCN ESIN114191HPCBDSCN ESIN13D191HPCBDSCN ESIN115191HPBDSC18 ESIN13D291HPBDSC18 ESIN132191HPCBDSPH ESIN122291HPBDSC18 ESIN125291HPCBDSCN ESIN154291HPCBDSC8 ESIN154191HPCBDSCN ESIN125191HPCBDSC8 ESIN122191HPCBDSPH ESIN15D191HPCBDSC8 ESIN125291HPCBDSPH ESIN12D291HPCBDSCN ESIN12D291HPBDSC18 ESIN114291HPCBDSCN ESIN15D191HPCBDSPH ESIN125191HPCBDSCN ESIN12D291HPCBDSC8 ESIN152291HPCBDSPH ESIN155191HPCBDSCN ESIN13D191HPCBDSPH ESIN134191HPBDSC18 ESIN155291HPBDSC18 ESIN114191HPCBDSPH ESIN132191HPCBDSCN
HPLC columns, HyperSelect™ BDS
Kromatografikolonn
These columns are an alternative to the Thermo Fisher Hypersil™ columns.

Order Now
 

ORDER

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beskrivning Artikel nummer Availability Enhet Ditt pris Price Per Antal
 

Försäljningsbestämmelser

All försäljning och leverans sker enligt de allmänna leveransbestämmelserna IML 2009 (antagna 2008 av Swedish Labtech) med tillägg av vid var tid tillämpliga försäljningsbestämmelser för VWR, som ska gälla med företräde framför IML 2009 i händelse av motsättning.

LEVERANSVILLKOR

Som leveransvillkor gäller, om ej annat överenskommits, CIP (Carriage and Insurance Paid to) Köparen enligt INCOTERMS 2010, innebärande bland annat att transportförsäkring och frakt ombesörjes av VWR, dock att kostnaderna för sådan försäkring och frakt debiteras köparen separat. Även kyl- och frysemballage, där sådant erfordras, debiteras köparen.

Köparen ska ta emot leveranser som sker mellan kl. 08:00 och 16:30 vardagar, inklusive vardag före allmän helgdag.

PRISER OCH SPECIALAVGIFTER

VWR förbehåller sig rätten att utan särskilt meddelande ändra de priser som anges i prislistor och kataloger. Alla priser anges EXW och gäller exkl. mervärdesskatt. Specialpriser, kampanjerbjudanden och rabatter kan, om ej annat uttryckligen anges, inte kombineras med varandra eller med andra särskilda priser i prislistor, kataloger eller avtal.

På sådana order som omfattar produkter med ett samlat ordervärde som är lägre än 2000 kr exkl mervärdesskatt tillkommer en småorderavgift, vilken för närvarande är 225 kr vid orderläggning via vår webshop och 275 kr vid manuell orderläggning via vår kundtjänst. För hantering av varor, som omfattas av särskilda regleringar eller direktiv för miljö eller säkerhet, debiteras en samlad miljö- och säkerhetsavgift på för närvarande 1,7 % av varans pris. Vid krediteringar av fakturor orsakade av kunden, genom felaktiga uppgifter eller på annat sätt, debiteras en avgift på 250 kr/faktura. Angivna avgifter kan ändras av VWR utan särskilt meddelande.

BETALNINGSVILLKOR

VWR förbehåller sig kreditprövning, vilket även kan innefatta att kreditupplysning tas, före varje försäljning mot faktura. Betalning av faktura skall vara VWR tillhanda senast på förfallodagen, vilket är 20 dagar efter fakturadatum. VWR söker aktivt minska mängden papper och det är i linje med VWR:s policy att sända fakturor elektroniskt. Vid önskad pappersfaktura debiteras en avgift på 35 kr/faktura. Vid försenad betalning debiteras ränta med 2% per månad. 

ANKOMSTKONTROLL MM

Det åligger köparen att omgående undersöka levererad produkt. Yttre skador på och/eller saknat kolli ska vid ankomst dokumenteras på transportörens fraktsedel. 

Skador eller fel som upptäcks, eller borde ha upptäckts, vid ankomstkontroll ska omgående, och senast inom  sex (6) dagar från ankomstdatum, anmälas till VWRs kundtjänst genom VWR:s felanmälningsformulär. Utan sådan anmälan är rätten till anspråk för skador eller fel som nu sagts förlorad.

 Alla returer ska i förväg godkännas av VWR. Vid retur skall produkten återsändas i mottaget skick och i originalförpackning. Märkning eller noteringar får inte göras av köparen på produkten eller på originalförpackning.

ÅTERKÖP

Vid sidan av de fall då rätt för köparen föreligger enligt avtalet är VWR ej skyldigt godta att produkt returneras för återköp. Normalt tilllämpar VWR dock följande returpolicy för återköp. Retur måste begäras senast inom 7 dagar från ankomstdatum. Retur av produkter med ett fakturerat varuvärde understigande 1000 kr (exkl. mervärdesskatt), produkter som kräver kylförvaring eller varor med begränsad hållbarhet accepteras ej. Produkter som ej ingår i VWRs lagerförda sortiment (s.k. beställningsvaror), specialbeställda produkter samt produkter som för viss kund har tillverkats på beställning återköps ej heller. 

Vid godkänt återköp krediteras 80 % av fakturerat varuvärde. Produkten skall återsändas fritt levererat VWR, i oskadat skick och i originalförpackning. Märkning eller noteringar får inte göras av köparen på produkten eller på originalförpackning. Returer som ej accepteras av VWR eller som sänts utan referensnummer återsänds på kundens bekostnad. Vid återköp av teknisk utrustning som vågar, mätinstrument och dylikt debiteras provningsavgift enligt vid var tid gällande taxa, innan varan återgår till VWR:s lager.

TILLÄMPLIG LAG

Avtalet mellan VWR och köparen skall vara underkastat svensk rätt, dock utan att FN-konventionen om internationella köp av varor (CISG) skall tillämpas på avtalet eller därur härrörande förhållanden.

ANSVAR FÖR FEL I VISSA FALL

För fel i leverans av felaktiga kemikalier, förbrukningsvaror, vätskor eller ämnen gäller att den enda påföljd köparen har rätt till är omleverans i stället för den felaktiga produkten.

ANVÄNDNING AV PRODUKTER

De produkter VWR levererar är avsedda för användning i enlighet med tillgänglig dokumentation och tillverkarens specifikationer under användarens eget ansvar. För vissa specifika produkter (”Active Pharmaceutical Ingredients”) måste kunden kontakta VWR:s lokala säljorganisation. 

Om kunden har för avsikt att använda dessa produkter från VWR för läkemedelstillverkning, kosmetika, matproduktion eller någon annan användning måste kunden utföra sina egna interna undersökningar och kontroller för att säkerställa att de är i överensstämmelse med lokala lagar och regler (t.ex. European pharmacopeia etc.). Under inga omständigheter ska VWR vara ansvarigt om en kund använder en produkt som inte passar med den avsedda användningen. Det är kundens ansvar att följa alla tillämpliga hälso-, säkerhets- och andra regler och att vidta lämpliga åtgärder när det gäller lagring, hantering, försäljning och användning av produkterna.

POLICY22/2017-03-22/ MARI

Print These Terms