Håll mig inloggad?
Avslutas om 
Din inloggning har gått ut
Din session har gått ut. För din säkerhet har vi loggat ut dig.
Vill du logga in igen?

HPLC columns, Sonoma™

Leverantör: ES INDUSTRIES
Sonoma™
ESIN15D221-SMA-C82EA 0 SEK InStock
ESIN15D221-SMA-C82 ESIN122121-SMA-CN ESIN13D221-SMAC182 ESIN112221-SMA-C82 ESIN125321-SMA-SI2 ESIN122B21-SMA-SI2 ESIN125121-SMA-SI2 ESIN132321-SMA-CN ESIN19D221-SMA-C82 ESIN154321-SMAC182 ESIN195221-SMA-SI2 ESIN195221-SMA-C82 ESIN12D221-SMA-SI2 ESIN115221-SMA-C5 ESIN132321-SMA-PHX ESIN125321-SMA-C5 ESIN134121-SMA-PHX ESIN12D121-SMA-SI2 ESIN164321-SMAC182 ESIN12DB21-SMA-SI2 ESIN165B21-SMA-PHX ESIN112B21-SMA-PHX ESIN135321-SMA-SI2 ESIN11D121-SMA-C82 ESIN114321-SMA-C5 ESIN112B21-SMA-SI2 ESIN134221-SMA-CN ESIN134B21-SMA-SI2 ESIN114321-SMAC182 ESIN115321-SMA-CN ESIN134321-SMA-C82 ESIN135321-SMA-C82 ESIN135121-SMAC182 ESIN13DB21-SMA-SI2 ESIN155221-SMA-CN ESIN132221-SMAC182 ESIN15D321-SMA-PHX ESIN112321-SMA-C82 ESIN11DB21-SMA-PHX ESIN122221-SMA-PHX ESIN112321-SMAC182 ESIN112221-SMA-SI2 ESIN112321-SMA-CN ESIN13D121-SMA-C82 ESIN16D321-SMA-CN ESIN192221-SMA-C82 ESIN132221-SMA-C5 ESIN164B21-SMA-SI2 ESIN122B21-SMAC182 ESIN13DB21-SMA-PHX ESIN134321-SMA-CN ESIN132221-SMA-PHX ESIN192121-SMAC182 ESIN19D121-SMA-C82 ESIN152221-SMA-C82 ESIN13D221-SMA-SI2 ESIN194121-SMA-CN ESIN115321-SMA-C5 ESIN152321-SMA-SI2 ESIN154221-SMA-CN ESIN124121-SMA-SI2 ESIN152221-SMAC182 ESIN115B21-SMA-SI2 ESIN114221-SMA-C82 ESIN12D221-SMAC182 ESIN124B21-SMA-C82 ESIN195121-SMA-CN ESIN125221-SMAC182 ESIN192221-SMA-CN ESIN19D121-SMA-SI2 ESIN112121-SMA-SI2 ESIN122121-SMA-SI2 ESIN114221-SMA-PHX ESIN19D121-SMAC182 ESIN112321-SMA-C5 ESIN154321-SMA-PHX ESIN115121-SMAC182 ESIN135221-SMAC182 ESIN192121-SMA-CN ESIN134121-SMA-C82 ESIN194221-SMA-C82 ESIN155321-SMA-CN ESIN115221-SMA-SI2 ESIN12D321-SMA-SI2 ESIN124321-SMA-C5 ESIN15DB21-SMA-PHX ESIN132121-SMA-C82 ESIN13D121-SMA-SI2 ESIN15D221-SMA-PHX ESIN115221-SMA-CN ESIN19D221-SMA-C5 ESIN15DB21-SMA-C82 ESIN135221-SMA-PHX ESIN194221-SMA-PHX ESIN13DB21-SMA-C82 ESIN162321-SMA-C5 ESIN124221-SMA-C5 ESIN132321-SMAC182 ESIN114221-SMA-SI2 ESIN15D221-SMA-C5 ESIN11D221-SMA-C5 ESIN112221-SMAC182 ESIN135B21-SMA-SI2 ESIN124221-SMA-SI2 ESIN135321-SMA-PHX ESIN125121-SMA-C82 ESIN124221-SMA-PHX ESIN135B21-SMAC182 ESIN155321-SMAC182 ESIN122321-SMA-SI2 ESIN114B21-SMA-SI2 ESIN12DB21-SMA-C82 ESIN19D121-SMA-PHX ESIN13D221-SMA-CN ESIN152B21-SMA-C82 ESIN162B21-SMA-PHX ESIN125221-SMA-PHX ESIN134121-SMA-SI2 ESIN16DB21-SMAC182 ESIN135121-SMA-CN ESIN134B21-SMAC182 ESIN122121-SMA-C82 ESIN155321-SMA-PHX ESIN134221-SMA-C82 ESIN124121-SMA-CN ESIN114321-SMA-PHX ESIN19D221-SMA-PHX ESIN122221-SMA-SI2 ESIN132121-SMA-CN ESIN132321-SMA-C82 ESIN11D121-SMA-PHX ESIN165321-SMA-SI2 ESIN154321-SMA-C5 ESIN15DB21-SMAC182 ESIN12D121-SMA-C82 ESIN164321-SMA-C5 ESIN192221-SMA-C5 ESIN192121-SMA-SI2 ESIN114121-SMA-PHX ESIN135121-SMA-PHX ESIN152B21-SMAC182 ESIN132121-SMA-PHX ESIN16D321-SMA-C82 ESIN11D221-SMA-PHX ESIN195221-SMA-C5 ESIN154B21-SMA-PHX ESIN155221-SMA-C5 ESIN165321-SMAC182 ESIN112321-SMA-SI2 ESIN195221-SMA-CN ESIN132221-SMA-C82 ESIN13D121-SMAC182 ESIN192221-SMAC182 ESIN194121-SMA-PHX ESIN115221-SMA-PHX ESIN11D221-SMAC182 ESIN125221-SMA-C5 ESIN194221-SMA-CN ESIN132B21-SMA-C82 ESIN194121-SMAC182 ESIN19D121-SMA-CN ESIN135221-SMA-C5 ESIN152221-SMA-C5 ESIN124121-SMA-C82 ESIN12D121-SMAC182 ESIN115221-SMAC182 ESIN114321-SMA-CN ESIN195221-SMA-PHX ESIN165B21-SMAC182 ESIN192221-SMA-PHX ESIN135321-SMAC182 ESIN134321-SMA-SI2 ESIN162321-SMA-C82 ESIN162321-SMA-CN ESIN112321-SMA-PHX ESIN11DB21-SMA-C82 ESIN114B21-SMA-PHX ESIN13D221-SMA-PHX ESIN162321-SMA-SI2 ESIN12D121-SMA-PHX ESIN155221-SMA-PHX ESIN19D221-SMA-SI2 ESIN152B21-SMA-SI2 ESIN152221-SMA-SI2 ESIN122121-SMAC182 ESIN115B21-SMA-C82 ESIN124121-SMA-PHX ESIN192121-SMA-C82 ESIN165321-SMA-C5 ESIN115B21-SMAC182 ESIN11D121-SMA-SI2 ESIN195121-SMA-PHX ESIN165B21-SMA-SI2 ESIN132221-SMA-SI2 ESIN155B21-SMA-PHX ESIN125B21-SMAC182 ESIN194221-SMA-SI2 ESIN164321-SMA-CN ESIN13D321-SMA-C82 ESIN134321-SMAC182 ESIN112221-SMA-CN ESIN112221-SMA-PHX ESIN115121-SMA-CN ESIN162B21-SMA-C82 ESIN162321-SMA-PHX ESIN155B21-SMA-SI2 ESIN13D221-SMA-C82 ESIN19D221-SMAC182 ESIN152321-SMA-PHX ESIN152321-SMAC182 ESIN115321-SMAC182 ESIN134121-SMA-CN ESIN132121-SMAC182 ESIN122221-SMA-C82 ESIN122321-SMA-C5 ESIN164321-SMA-C82 ESIN11D121-SMAC182 ESIN152321-SMA-CN ESIN152221-SMA-CN ESIN114221-SMA-CN ESIN15D221-SMAC182 ESIN12DB21-SMAC182 ESIN164B21-SMAC182 ESIN124321-SMA-SI2 ESIN125221-SMA-SI2 ESIN125321-SMA-CN ESIN12D321-SMA-C5 ESIN154221-SMA-C82 ESIN134B21-SMA-C82 ESIN11D321-SMA-C82 ESIN115321-SMA-PHX ESIN154B21-SMA-C82 ESIN122B21-SMA-C82 ESIN135121-SMA-C82 ESIN114321-SMA-C82 ESIN125121-SMAC182 ESIN15DB21-SMA-SI2 ESIN124B21-SMAC182 ESIN114121-SMA-CN ESIN154B21-SMA-SI2 ESIN134221-SMA-C5 ESIN15D321-SMA-SI2 ESIN135221-SMA-C82 ESIN12D321-SMA-PHX ESIN194121-SMA-SI2 ESIN122321-SMA-PHX ESIN13D321-SMA-C5 ESIN155321-SMA-C5 ESIN12D321-SMA-CN ESIN12D321-SMA-C82 ESIN154221-SMA-C5 ESIN162B21-SMAC182 ESIN155321-SMA-SI2 ESIN122221-SMA-CN ESIN11D221-SMA-SI2 ESIN154221-SMA-PHX ESIN114B21-SMA-C82 ESIN125B21-SMA-PHX ESIN162321-SMAC182 ESIN115321-SMA-C82 ESIN135221-SMA-SI2 ESIN15D221-SMA-CN ESIN115121-SMA-PHX ESIN16D321-SMAC182 ESIN11D121-SMA-CN ESIN13D121-SMA-CN ESIN135321-SMA-CN ESIN134121-SMAC182 ESIN11DB21-SMAC182 ESIN15D321-SMA-C82 ESIN115B21-SMA-PHX ESIN195121-SMA-SI2 ESIN114B21-SMAC182 ESIN11D321-SMA-SI2 ESIN13D221-SMA-C5 ESIN154221-SMAC182 ESIN112B21-SMAC182 ESIN125221-SMA-C82 ESIN125321-SMAC182 ESIN125321-SMA-C82 ESIN115121-SMA-C82 ESIN192221-SMA-SI2 ESIN12DB21-SMA-PHX ESIN124221-SMA-C82 ESIN125B21-SMA-SI2 ESIN112B21-SMA-C82 ESIN115221-SMA-C82 ESIN152321-SMA-C82 ESIN11DB21-SMA-SI2 ESIN125121-SMA-CN ESIN122B21-SMA-PHX ESIN164B21-SMA-PHX ESIN11D221-SMA-CN ESIN155221-SMA-SI2 ESIN195121-SMA-C82 ESIN122321-SMA-C82 ESIN124321-SMA-C82 ESIN112121-SMA-PHX ESIN122221-SMA-C5 ESIN112121-SMAC182 ESIN114221-SMAC182 ESIN195121-SMAC182 ESIN195221-SMAC182 ESIN124121-SMAC182 ESIN11D321-SMAC182 ESIN162B21-SMA-SI2 ESIN125321-SMA-PHX ESIN154B21-SMAC182 ESIN154321-SMA-C82 ESIN134321-SMA-C5 ESIN134221-SMA-PHX ESIN124221-SMAC182 ESIN152221-SMA-PHX ESIN16DB21-SMA-SI2 ESIN12D221-SMA-C82 ESIN135B21-SMA-PHX ESIN132B21-SMA-PHX ESIN11D321-SMA-C5 ESIN132B21-SMAC182 ESIN194121-SMA-C82 ESIN194221-SMAC182 ESIN13D321-SMA-SI2 ESIN164321-SMA-SI2 ESIN164321-SMA-PHX ESIN125B21-SMA-C82 ESIN165321-SMA-PHX ESIN124321-SMA-PHX ESIN114121-SMA-SI2 ESIN124221-SMA-CN ESIN16DB21-SMA-PHX ESIN115121-SMA-SI2 ESIN122321-SMA-CN ESIN135321-SMA-C5 ESIN16D321-SMA-PHX ESIN13D121-SMA-PHX ESIN12D221-SMA-CN ESIN19D221-SMA-CN ESIN124321-SMAC182 ESIN132321-SMA-SI2 ESIN164B21-SMA-C82 ESIN12D321-SMAC182 ESIN122121-SMA-PHX ESIN132121-SMA-SI2 ESIN115321-SMA-SI2 ESIN154221-SMA-SI2 ESIN122221-SMAC182 ESIN155B21-SMA-C82 ESIN134221-SMA-SI2 ESIN16D321-SMA-C5 ESIN155221-SMA-C82 ESIN114121-SMAC182 ESIN13D321-SMAC182 ESIN135221-SMA-CN ESIN135B21-SMA-C82 ESIN134321-SMA-PHX ESIN112221-SMA-C5 ESIN13D321-SMA-CN ESIN13D321-SMA-PHX ESIN155B21-SMAC182 ESIN124321-SMA-CN ESIN125121-SMA-PHX ESIN135121-SMA-SI2 ESIN114121-SMA-C82 ESIN11D221-SMA-C82 ESIN192121-SMA-PHX ESIN134B21-SMA-PHX ESIN11D321-SMA-PHX ESIN12D221-SMA-PHX ESIN15D221-SMA-SI2 ESIN112121-SMA-C82 ESIN114321-SMA-SI2 ESIN132B21-SMA-SI2 ESIN124B21-SMA-SI2 ESIN122321-SMAC182 ESIN12D221-SMA-C5 ESIN152B21-SMA-PHX ESIN15D321-SMA-C5 ESIN155321-SMA-C82 ESIN155221-SMAC182 ESIN165321-SMA-C82 ESIN12D121-SMA-CN ESIN194221-SMA-C5 ESIN154321-SMA-CN ESIN154321-SMA-SI2 ESIN13DB21-SMAC182 ESIN125221-SMA-CN ESIN132321-SMA-C5 ESIN124B21-SMA-PHX ESIN165321-SMA-CN ESIN132221-SMA-CN ESIN152321-SMA-C5 ESIN112121-SMA-CN ESIN165B21-SMA-C82 ESIN15D321-SMAC182 ESIN114221-SMA-C5 ESIN11D321-SMA-CN ESIN16DB21-SMA-C82 ESIN134221-SMAC182 ESIN16D321-SMA-SI2 ESIN15D321-SMA-CN
HPLC columns, Sonoma™
Kromatografikolonn
These columns are an equivalent to the Phenomenex Luna™ columns.

Order Now
 

ORDER

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beskrivning Artikel nummer Availability Enhet Ditt pris Price Per Antal
 

Försäljningsbestämmelser

All försäljning och leverans sker enligt de allmänna leveransbestämmelserna IML 2009 (antagna 2008 av Swedish Labtech) med tillägg av vid var tid tillämpliga försäljningsbestämmelser för VWR, som ska gälla med företräde framför IML 2009 i händelse av motsättning.

LEVERANSVILLKOR

Som leveransvillkor gäller, om ej annat överenskommits, CIP (Carriage and Insurance Paid to) Köparen enligt INCOTERMS 2010, innebärande bland annat att transportförsäkring och frakt ombesörjes av VWR, dock att kostnaderna för sådan försäkring och frakt debiteras köparen separat. Även kyl- och frysemballage, där sådant erfordras, debiteras köparen.

Köparen ska ta emot leveranser som sker mellan kl. 08:00 och 16:30 vardagar, inklusive vardag före allmän helgdag.

PRISER OCH SPECIALAVGIFTER

VWR förbehåller sig rätten att utan särskilt meddelande ändra de priser som anges i prislistor och kataloger. Alla priser anges EXW och gäller exkl. mervärdesskatt. Specialpriser, kampanjerbjudanden och rabatter kan, om ej annat uttryckligen anges, inte kombineras med varandra eller med andra särskilda priser i prislistor, kataloger eller avtal.

På sådana order som omfattar produkter med ett samlat ordervärde som är lägre än 2000 kr exkl mervärdesskatt tillkommer en småorderavgift, vilken för närvarande är 225 kr vid orderläggning via vår webshop och 275 kr vid manuell orderläggning via vår kundtjänst. För hantering av varor, som omfattas av särskilda regleringar eller direktiv för miljö eller säkerhet, debiteras en samlad miljö- och säkerhetsavgift på för närvarande 1,7 % av varans pris. Vid krediteringar av fakturor orsakade av kunden, genom felaktiga uppgifter eller på annat sätt, debiteras en avgift på 250 kr/faktura. Angivna avgifter kan ändras av VWR utan särskilt meddelande.

BETALNINGSVILLKOR

VWR förbehåller sig kreditprövning, vilket även kan innefatta att kreditupplysning tas, före varje försäljning mot faktura. Betalning av faktura skall vara VWR tillhanda senast på förfallodagen, vilket är 20 dagar efter fakturadatum. VWR söker aktivt minska mängden papper och det är i linje med VWR:s policy att sända fakturor elektroniskt. Vid önskad pappersfaktura debiteras en avgift på 35 kr/faktura. Vid försenad betalning debiteras ränta med 2% per månad. 

ANKOMSTKONTROLL MM

Det åligger köparen att omgående undersöka levererad produkt. Yttre skador på och/eller saknat kolli ska vid ankomst dokumenteras på transportörens fraktsedel. 

Skador eller fel som upptäcks, eller borde ha upptäckts, vid ankomstkontroll ska omgående, och senast inom  sex (6) dagar från ankomstdatum, anmälas till VWRs kundtjänst genom VWR:s felanmälningsformulär. Utan sådan anmälan är rätten till anspråk för skador eller fel som nu sagts förlorad.

 Alla returer ska i förväg godkännas av VWR. Vid retur skall produkten återsändas i mottaget skick och i originalförpackning. Märkning eller noteringar får inte göras av köparen på produkten eller på originalförpackning.

ÅTERKÖP

Vid sidan av de fall då rätt för köparen föreligger enligt avtalet är VWR ej skyldigt godta att produkt returneras för återköp. Normalt tilllämpar VWR dock följande returpolicy för återköp. Retur måste begäras senast inom 7 dagar från ankomstdatum. Retur av produkter med ett fakturerat varuvärde understigande 1000 kr (exkl. mervärdesskatt), produkter som kräver kylförvaring eller varor med begränsad hållbarhet accepteras ej. Produkter som ej ingår i VWRs lagerförda sortiment (s.k. beställningsvaror), specialbeställda produkter samt produkter som för viss kund har tillverkats på beställning återköps ej heller. 

Vid godkänt återköp krediteras 80 % av fakturerat varuvärde. Produkten skall återsändas fritt levererat VWR, i oskadat skick och i originalförpackning. Märkning eller noteringar får inte göras av köparen på produkten eller på originalförpackning. Returer som ej accepteras av VWR eller som sänts utan referensnummer återsänds på kundens bekostnad. Vid återköp av teknisk utrustning som vågar, mätinstrument och dylikt debiteras provningsavgift enligt vid var tid gällande taxa, innan varan återgår till VWR:s lager.

TILLÄMPLIG LAG

Avtalet mellan VWR och köparen skall vara underkastat svensk rätt, dock utan att FN-konventionen om internationella köp av varor (CISG) skall tillämpas på avtalet eller därur härrörande förhållanden.

ANSVAR FÖR FEL I VISSA FALL

För fel i leverans av felaktiga kemikalier, förbrukningsvaror, vätskor eller ämnen gäller att den enda påföljd köparen har rätt till är omleverans i stället för den felaktiga produkten.

ANVÄNDNING AV PRODUKTER

De produkter VWR levererar är avsedda för användning i enlighet med tillgänglig dokumentation och tillverkarens specifikationer under användarens eget ansvar. För vissa specifika produkter (”Active Pharmaceutical Ingredients”) måste kunden kontakta VWR:s lokala säljorganisation. 

Om kunden har för avsikt att använda dessa produkter från VWR för läkemedelstillverkning, kosmetika, matproduktion eller någon annan användning måste kunden utföra sina egna interna undersökningar och kontroller för att säkerställa att de är i överensstämmelse med lokala lagar och regler (t.ex. European pharmacopeia etc.). Under inga omständigheter ska VWR vara ansvarigt om en kund använder en produkt som inte passar med den avsedda användningen. Det är kundens ansvar att följa alla tillämpliga hälso-, säkerhets- och andra regler och att vidta lämpliga åtgärder när det gäller lagring, hantering, försäljning och användning av produkterna.

POLICY22/2017-03-22/ MARI

Print These Terms