Håll mig inloggad?
Avslutas om 
Din inloggning har gått ut
Din session har gått ut. För din säkerhet har vi loggat ut dig.
Vill du logga in igen?

Avantor is taking action. Our response to the Novel Coronavirus outbreak.

Pump drives, rotarus®

Leverantör: HIRSCHMANN
rotarus®
224-0118EA 38400 SEK InStock
224-0118 224-0109 HIRS9501874 HIRS9501232 224-0119 224-0115 HIRS9501872 HIRS9501132 224-0120 224-0111 224-0110 224-0114 224-0117 224-0116 224-0112 224-0113
Pump drives, rotarus®
Pumpar Slangpumpar
The rotarus® peristaltic pump series has a selection of different motors, varying housing safety classes and intelligent control of delivery volumes, covering a broad spectrum of application areas in the laboratory or industry.

  • Changeable pump heads, single and multichannel design
  • Rapid tool-free changing of pump heads
  • Calibratable
  • Operation with 24 V DC, outdoor use is also possible with appropriate accessoires
  • USB- and RS232 interface for PC connection
  • Flow rate depends on the pump head type used

50 and 100 W motors ensure precise delivery in speed ranges from 0,2 to 500 min⁻¹. This means that media with a high viscosity can also be accurately dispensed. Configuration data for basic parameters can also be stored in this manner and retrieved at any time. The flow and volume models have automatic blockage detection and tube rupture monitoring.

rotarus® standard: Powerful basic model with control panel on the housing. Speed can be programmed directly on the unit.

rotarus® flow: Comfortable delivery pump with control options for velocity and flow speed. Particularly suitable for delivery tasks which require a particular delivery speed calibrated in flow rate. Control panel on the housing for basic functions (speed); external control module with TFT touchscreen for further functions (flow rate). Automatic pump head and tube detection with RFID-technology. Integrated blockage detection and rupture monitoring.

rotarus® volume: Extremely comfortable and accurate dispensing pump - the top model. Selection options for speed, flow rate, dispensing duration, total volume and a range of other intelligent functions. Different pump methods with variable cycles and graduated speeds can also be controlled. Control panel / -module, RFID-technology, blockage detection and rupture monitoring like rotarus® flow.

rotarus® smart: Rounds off the selection of rotarus® pump drives in the basic segment. The control panel on the housing enables simple and rapid configuration of the most important parameters, and the speed can be programmed directly on the unit. Due to its low space requirement, easily integrated in an existing laboratory environment or production system. Available with 30 or 40 W motor.

rotarus® fast: Has been specially designed for combination with piston pump heads. The homogenous geometry of the pump head adaption also enable use of all peristaltic pump heads in the rotarus® family. It embodies maximum intelligence and can be used either as a delivery pump, but also as a dispensing pump. As in the entire rotarus family, the parameters required for this can be programmed in an extremely clear and self-explanatory manner using a TFT touchscreen. The RFID technology detects the fitted pump head, and the rotarus® fast adjusts automatically to the appropriate parameters without the intervention of the operator. This enables, for example, automatic activation of the maximum speed best suited to the pump head. The optimum pump head delivery rate is therefore exploited as a result, while wear is simultaneously reduced. Available with 80 W motor.

Information om tillbehör: Pump heads and accessories: The rotarus family includes an extensive selection of single and multichannel peristaltic pump heads as well as piston pump heads. The connection technology is conceived for quick and easy handling. The pump heads can be changed with a single action, without using tools. All pump heads from Hirschmann have RFID-technology for an automatic pump head detection. An ingenious accessory range ensures that you have complete freedom of action. For example, you can start dispensing with the pedal switch and have both hands free for work on the laboratory table. The pump housing can also be attached to a stand or stacked. The rotarus® flow, volume and fast models are comprehensive, but can still be programmed easily via the control module.

Order Now
 

ORDER

SPECIFIKATIONER

TILLBEHÖR

RELATERAD INFORMATION

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beskrivning Artikel nummer Availability Enhet Ditt pris Price Per Antal
 

Försäljningsbestämmelser

All försäljning och leverans sker enligt de allmänna leveransbestämmelserna IML 2009 (antagna 2008 av Swedish Labtech) med tillägg av vid var tid tillämpliga försäljningsbestämmelser för VWR, som ska gälla med företräde framför IML 2009 i händelse av motsättning.

LEVERANSVILLKOR

Som leveransvillkor gäller, om ej annat överenskommits, CIP (Carriage and Insurance Paid to) Köparen enligt INCOTERMS 2010, innebärande bland annat att transportförsäkring och frakt ombesörjes av VWR, dock att kostnaderna för sådan försäkring och frakt debiteras köparen separat. Även kyl- och frysemballage, där sådant erfordras, debiteras köparen.

Köparen ska ta emot leveranser som sker mellan kl. 08:00 och 16:30 vardagar, inklusive vardag före allmän helgdag.

PRISER OCH SPECIALAVGIFTER

VWR förbehåller sig rätten att utan särskilt meddelande ändra de priser som anges i prislistor och kataloger. Alla priser anges EXW och gäller exkl. mervärdesskatt. Specialpriser, kampanjerbjudanden och rabatter kan, om ej annat uttryckligen anges, inte kombineras med varandra eller med andra särskilda priser i prislistor, kataloger eller avtal.

På sådana order som omfattar produkter med ett samlat ordervärde som är lägre än 2000 kr exkl mervärdesskatt tillkommer en småorderavgift, vilken för närvarande är 225 kr vid orderläggning via vår webshop och 275 kr vid manuell orderläggning via vår kundtjänst. För hantering av varor, som omfattas av särskilda regleringar eller direktiv för miljö eller säkerhet, debiteras en samlad miljö- och säkerhetsavgift på för närvarande 1,7 % av varans pris. Vid krediteringar av fakturor orsakade av kunden, genom felaktiga uppgifter eller på annat sätt, debiteras en avgift på 250 kr/faktura. Angivna avgifter kan ändras av VWR utan särskilt meddelande.

BETALNINGSVILLKOR

VWR förbehåller sig kreditprövning, vilket även kan innefatta att kreditupplysning tas, före varje försäljning mot faktura. Betalning av faktura skall vara VWR tillhanda senast på förfallodagen, vilket är 20 dagar efter fakturadatum. VWR söker aktivt minska mängden papper och det är i linje med VWR:s policy att sända fakturor elektroniskt. Vid önskad pappersfaktura debiteras en avgift på 35 kr/faktura. Vid försenad betalning debiteras ränta med 2% per månad. 

ANKOMSTKONTROLL MM

Det åligger köparen att omgående undersöka levererad produkt. Yttre skador på och/eller saknat kolli ska vid ankomst dokumenteras på transportörens fraktsedel. 

Skador eller fel som upptäcks, eller borde ha upptäckts, vid ankomstkontroll ska omgående, och senast inom  sex (6) dagar från ankomstdatum, anmälas till VWRs kundtjänst genom VWR:s felanmälningsformulär. Utan sådan anmälan är rätten till anspråk för skador eller fel som nu sagts förlorad.

 Alla returer ska i förväg godkännas av VWR. Vid retur skall produkten återsändas i mottaget skick och i originalförpackning. Märkning eller noteringar får inte göras av köparen på produkten eller på originalförpackning.

ÅTERKÖP

Vid sidan av de fall då rätt för köparen föreligger enligt avtalet är VWR ej skyldigt godta att produkt returneras för återköp. Normalt tilllämpar VWR dock följande returpolicy för återköp. Retur måste begäras senast inom 7 dagar från ankomstdatum. Retur av produkter med ett fakturerat varuvärde understigande 1000 kr (exkl. mervärdesskatt), produkter som kräver kylförvaring eller varor med begränsad hållbarhet accepteras ej. Produkter som ej ingår i VWRs lagerförda sortiment (s.k. beställningsvaror), specialbeställda produkter samt produkter som för viss kund har tillverkats på beställning återköps ej heller. 

Vid godkänt återköp krediteras 80 % av fakturerat varuvärde. Produkten skall återsändas fritt levererat VWR, i oskadat skick och i originalförpackning. Märkning eller noteringar får inte göras av köparen på produkten eller på originalförpackning. Returer som ej accepteras av VWR eller som sänts utan referensnummer återsänds på kundens bekostnad. Vid återköp av teknisk utrustning som vågar, mätinstrument och dylikt debiteras provningsavgift enligt vid var tid gällande taxa, innan varan återgår till VWR:s lager.

TILLÄMPLIG LAG

Avtalet mellan VWR och köparen skall vara underkastat svensk rätt, dock utan att FN-konventionen om internationella köp av varor (CISG) skall tillämpas på avtalet eller därur härrörande förhållanden.

ANSVAR FÖR FEL I VISSA FALL

För fel i leverans av felaktiga kemikalier, förbrukningsvaror, vätskor eller ämnen gäller att den enda påföljd köparen har rätt till är omleverans i stället för den felaktiga produkten.

ANVÄNDNING AV PRODUKTER

De produkter VWR levererar är avsedda för användning i enlighet med tillgänglig dokumentation och tillverkarens specifikationer under användarens eget ansvar. För vissa specifika produkter (”Active Pharmaceutical Ingredients”) måste kunden kontakta VWR:s lokala säljorganisation. 

Om kunden har för avsikt att använda dessa produkter från VWR för läkemedelstillverkning, kosmetika, matproduktion eller någon annan användning måste kunden utföra sina egna interna undersökningar och kontroller för att säkerställa att de är i överensstämmelse med lokala lagar och regler (t.ex. European pharmacopeia etc.). Under inga omständigheter ska VWR vara ansvarigt om en kund använder en produkt som inte passar med den avsedda användningen. Det är kundens ansvar att följa alla tillämpliga hälso-, säkerhets- och andra regler och att vidta lämpliga åtgärder när det gäller lagring, hantering, försäljning och användning av produkterna.

POLICY22/2017-03-22/ MARI

Print These Terms