Håll mig inloggad?
Avslutas om 
Din inloggning har gått ut
Din session har gått ut. För din säkerhet har vi loggat ut dig.
Vill du logga in igen?
Prices for promotional code products are currently not displayed correctly on vwr.com – we are working on this issue

Rotors for Sorvall™ LYNX superspeed centrifuge

Leverantör: Thermo Scientific
Sorvall® 

ORDER

Expandera alla / Komprimera alla
Benämning Förp. VWR art.nr Antal
Fixed-angle rotor Fiberlite™ F9-6x1000 LEX, carbon fibre, 6×1000 ml (98×195 mm), 20° angle, 17568×g 1 521-1964
Fixed-angle rotor Fiberlite™ F14-6x250y, carbon fibre, 6×250 ml (62×135 mm), 23° angle, 30240×g 1 521-1965
Fixed-angle rotor Fiberlite™ F12-6x500 LEX, carbon fibre, 6×500 ml (70×160 mm), 20° angle, 24515×g 1 521-1966
Fixed-angle rotor Fiberlite™ F12-6x500 LEX, carbon fibre, 6×500 ml (70×160 mm), 20° angle, 24471×g 1 521-1967
Fixed angle rotor Fiberlite™ F21-8x50y, carbon fibre, with auto-lock, 8×50 ml, 20000 min-1, 47850 ×g 1 SORV096-084275
Fixed angle rotor Fiberlite™ F20-12x50 LEX, carbon fibre, 12×50 ml, 25° angle, 20000 min-1, 51428 ×g 1 SORV096-124375
Fixed-angle rotor Fiberlite™ F14-14x50cy, carbon fibre, 14×50 ml (29×115 mm), 34° angle, 33746×g 1 521-1968
Swinging bucket rotor BIOFlex HC Rotor, stainless steel, 4×1000 ml (126×1140 mm), horizontal, 7068×g 1 521-1977
Fixed angle rotor, A27-6x50, aluminium, 6×50 ml, angle 34°, 27000 min-1, 79057 ×g 1 SORV75003007
Fixed angle rotor, A27-8x50, aluminium, 8×50 ml, angle 34°, 27000 min-1, 87207 ×g 1 SORV75003008
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page

TILLBEHÖR

Expandera alla / Komprimera alla

Accessories
Benämning Förp. VWR art.nr Antal
Anti-corrosion oil 1 521-1769
Grease for rotors 25 g 521-1770
Oak ridge tube, PP, 30 ml (25×94 mm) 25 SORV314349
Rotor cap for A27, SS-34 and SA-600 rotor 1 SORV03538
Rotor stand, for storing one rotor when not in use, allowing rotors and buckets to be removed and kept simply and safely 1 HERA75003711
Sealing cap for 30 ml oak ridge tube (25×94 mm) 1 SORV314347
Adapter, for 5×50 ml conical/skirted tubes (29,5×120 mm), for rotor TX-750 1 521-1978
Wide-mouth Bio Bottle, PP, 1000 ml, for rotor TX-1000 1 SORV75007300
Adapter, for 12×50 ml oak ridge tubes (29,5×120 mm), for rotor TX-1000 1 SORV75004252
Adapter, for standard (4×6) or deep well (4×2) microplates, max. 86×128 mm, for TX-1000 rotor 1 521-1981
Adapter, for wide-mouth PP bio-bottle (98×133 mm), 750 ml, and any TX-750 round adapter, for rotor TX-1000 1 SORV75007304
Adapter, for 24×15 ml conical culture tubes (17,5×121 mm), for rotor TX-1000 1 SORV75007306
ClickSeal biocontainment lids for TX-1000 rotor, set of 4 1 521-1982
Adapter, conical tube, 1×250 ml, for F10-6x500y and F12-6x500 rotors, set of two 1 521-1962
Adapter, conical tube, 6×15 ml, for F12-6x500 rotor 2 521-1960
Adapter, for Oak ridge tube, 1×250 ml, for F12-6x500 rotor, set of two 1 521-1959
Adapter, Oak ridge tube, 3×30 ml, for F12-6x500 rotor, set of two 1 521-1961
Adapters for blood collection tubes (Greiner™), 41×4,5/6 ml (14×110 mm), for BIOLiner rotor 4 521-1536
Adapter for T-75 Nunc Easy flask, T-75, set of 2 1 521-1986
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page

Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Indikera Batch Nummer. Detta fält är obligatoriskt. Ange "x" om detta inte finns för VWR kemikalier

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beskrivning Artikel nummer Availability Enhet Ditt pris Price Per Antal
 

Försäljningsbestämmelser

All försäljning och leverans sker enligt de allmänna leveransbestämmelserna IML 2009 (antagna 2008 av Swedish Labtech) med tillägg av vid var tid tillämpliga försäljningsbestämmelser för VWR, som ska gälla med företräde framför IML 2009 i händelse av motsättning.

LEVERANSVILLKOR

Som leveransvillkor gäller, om ej annat överenskommits, CIP (Carriage and Insurance Paid to) Köparen enligt INCOTERMS 2010, innebärande bland annat att transportförsäkring och frakt ombesörjes av VWR, dock att kostnaderna för sådan försäkring och frakt debiteras köparen separat. Även kyl- och frysemballage, där sådant erfordras, debiteras köparen.

Köparen ska ta emot leveranser som sker mellan kl. 08:00 och 16:30 vardagar, inklusive vardag före allmän helgdag.

PRISER OCH SPECIALAVGIFTER

VWR förbehåller sig rätten att utan särskilt meddelande ändra de priser som anges i prislistor och kataloger. Alla priser anges EXW och gäller exkl. mervärdesskatt. Specialpriser, kampanjerbjudanden och rabatter kan, om ej annat uttryckligen anges, inte kombineras med varandra eller med andra särskilda priser i prislistor, kataloger eller avtal.

På sådana order som omfattar produkter med ett samlat ordervärde som är lägre än 2000 kr exkl mervärdesskatt tillkommer en småorderavgift, vilken för närvarande är 225 kr vid orderläggning via vår webshop och 275 kr vid manuell orderläggning via vår kundtjänst. För hantering av varor, som omfattas av särskilda regleringar eller direktiv för miljö eller säkerhet, debiteras en samlad miljö- och säkerhetsavgift på för närvarande 1,7 % av varans pris. Vid krediteringar av fakturor orsakade av kunden, genom felaktiga uppgifter eller på annat sätt, debiteras en avgift på 250 kr/faktura. Angivna avgifter kan ändras av VWR utan särskilt meddelande.

BETALNINGSVILLKOR

VWR förbehåller sig kreditprövning, vilket även kan innefatta att kreditupplysning tas, före varje försäljning mot faktura. Betalning av faktura skall vara VWR tillhanda senast på förfallodagen, vilket är 20 dagar efter fakturadatum. VWR söker aktivt minska mängden papper och det är i linje med VWR:s policy att sända fakturor elektroniskt. Vid önskad pappersfaktura debiteras en avgift på 35 kr/faktura. Vid försenad betalning debiteras ränta med 2% per månad. 

ANKOMSTKONTROLL MM

Det åligger köparen att omgående undersöka levererad produkt. Yttre skador på och/eller saknat kolli ska vid ankomst dokumenteras på transportörens fraktsedel. 

Skador eller fel som upptäcks, eller borde ha upptäckts, vid ankomstkontroll ska omgående, och senast inom  sex (6) dagar från ankomstdatum, anmälas till VWRs kundtjänst genom VWR:s felanmälningsformulär. Utan sådan anmälan är rätten till anspråk för skador eller fel som nu sagts förlorad.

 Alla returer ska i förväg godkännas av VWR. Vid retur skall produkten återsändas i mottaget skick och i originalförpackning. Märkning eller noteringar får inte göras av köparen på produkten eller på originalförpackning.

ÅTERKÖP

Vid sidan av de fall då rätt för köparen föreligger enligt avtalet är VWR ej skyldigt godta att produkt returneras för återköp. Normalt tilllämpar VWR dock följande returpolicy för återköp. Retur måste begäras senast inom 7 dagar från ankomstdatum. Retur av produkter med ett fakturerat varuvärde understigande 1000 kr (exkl. mervärdesskatt), produkter som kräver kylförvaring eller varor med begränsad hållbarhet accepteras ej. Produkter som ej ingår i VWRs lagerförda sortiment (s.k. beställningsvaror), specialbeställda produkter samt produkter som för viss kund har tillverkats på beställning återköps ej heller. 

Vid godkänt återköp krediteras 80 % av fakturerat varuvärde. Produkten skall återsändas fritt levererat VWR, i oskadat skick och i originalförpackning. Märkning eller noteringar får inte göras av köparen på produkten eller på originalförpackning. Returer som ej accepteras av VWR eller som sänts utan referensnummer återsänds på kundens bekostnad. Vid återköp av teknisk utrustning som vågar, mätinstrument och dylikt debiteras provningsavgift enligt vid var tid gällande taxa, innan varan återgår till VWR:s lager.

TILLÄMPLIG LAG

Avtalet mellan VWR och köparen skall vara underkastat svensk rätt, dock utan att FN-konventionen om internationella köp av varor (CISG) skall tillämpas på avtalet eller därur härrörande förhållanden.

ANSVAR FÖR FEL I VISSA FALL

För fel i leverans av felaktiga kemikalier, förbrukningsvaror, vätskor eller ämnen gäller att den enda påföljd köparen har rätt till är omleverans i stället för den felaktiga produkten.

ANVÄNDNING AV PRODUKTER

De produkter VWR levererar är avsedda för användning i enlighet med tillgänglig dokumentation och tillverkarens specifikationer under användarens eget ansvar. För vissa specifika produkter (”Active Pharmaceutical Ingredients”) måste kunden kontakta VWR:s lokala säljorganisation. 

Om kunden har för avsikt att använda dessa produkter från VWR för läkemedelstillverkning, kosmetika, matproduktion eller någon annan användning måste kunden utföra sina egna interna undersökningar och kontroller för att säkerställa att de är i överensstämmelse med lokala lagar och regler (t.ex. European pharmacopeia etc.). Under inga omständigheter ska VWR vara ansvarigt om en kund använder en produkt som inte passar med den avsedda användningen. Det är kundens ansvar att följa alla tillämpliga hälso-, säkerhets- och andra regler och att vidta lämpliga åtgärder när det gäller lagring, hantering, försäljning och användning av produkterna.

POLICY22/2017-03-22/ MARI

Print These Terms