Antibiotikalappar, Whatman™

Leverantör: Whatman products (Cytiva)
Whatman™
710-0635EA 2975 SEK
710-0635 710-0606 710-0636
Antibiotikalappar, Whatman™
Testsystem för mikrobiologi Antibiotikatester
För identifiering av agensen bakom infektionssjukdomar samt testning av dessas känslighet för antibiotika och kemoterapeutika in vitro med hämningszonmetoden. Antibiogrammet möjliggör rationell och selektiv kemoterapi. Testskivorna är belagda med kemoterapeutika, placerade på den inokulerade näringsagarn samt inkuberade. Hämningszonens storlek är ett mått på substansernas effektivitet.

  • Mjuka, jämntjocka skivor, för absorption av testlösningar i antibiotiska analyser
  • 440 g/m² och 920 µm

The antibiogram allows rational and selective chemotherapy. The test discs can be coated with chemotherapeutic agents, placed on the innoculated nutrient agar and incubated. The size of the inhibition zone is a measure for the effectiveness of the substances.
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Läs mer About VWR