HPLC-kolonner Chromolith®

Leverantör: Merck
Chromolith®
1.52009.0001EA 5980 SEK
1.52009.0001 1.52006.0001 1.52003.0001 1.52035.0001 1.52002.0001 1.52011.0001 1.51452.0001 1.52005.0001 1.51466.0001 1.51450.0001 1.52016.0001 1.52008.0001 1.52013.0001 1.51463.0001 1.51468.0001 1.52015.0001 1.52001.0001 1.51451.0001 1.52036.0001 1.52007.0001 1.51465.0001 1.02129.0001 1.52014.0001 1.52004.0001
HPLC-kolonner Chromolith®
Kromatografikolonn
Monolitiska kolonner: en ny era inom kromatografin. Chromolith®-kolonnerna är tillverkade av kisel så befintliga metoder kan enkelt överföras till nya metoder med monolitiska kolonner. Med hjälp av ”Sol-Gel”-teknik kan man tillverka porösa monolitiska kiselstavar. De har en bimodal porstruktur som ger en unik kombination av makroporer och mesoporer.

  • De porösa Chromolith®-kolonnerna kan användas vid höga flödeshastigheter utan att högt mottryck skapas
  • Minskar separationstider
  • Lång livstid för kolonner och HPLC-system

Makroporös struktur: Varje makropor är i genomsnitt 2 mm i diameter och skapar ett tätt nätverk av porer genom vilka eluenten snabbt kan flöda och på så sätt minska separationstiden.
Mesoporös struktur: De här mesoporerna bildar en fin porös struktur (13 nm) på kolonnens insida och skapar en stor ytarea för adsorption. Med den här unika kombinationen av makroporer som ger en snabb transport av eluenterna, och mesoporer som skapar en stor ytarea, kan Chromolith®-kolonnerna ge utmärkta separationer på mindre tid än en standardkolonn. Separationer som tidigare tog upp till 30 minuter kan nu utföras på bara några minuter i Chromolith® HPLC-kolonner.

Chromolith® SpeedROD RP-18e endcapped: Snabba analyser genom att använda konventionella kolonner har alltid varit en kompromiss mellan effektivitet och tryckfall. Kraven från läkemedelsindustrin, där antalet prover konstant ökar, är fokuserat på nya metoder och verktyg för att reducera analystiden och öka produktiviteten. Chromolith® SpeedROD RP-18e har en selektivitet som kan jämföras med vanliga C18 kolonner.

Chromolith® Performance RP-18e endcapped: För snabba analyser som med Chromolith® SpeedRod-kolonnerna, men med en högre separationseffektivitet bereonde på den dubbla kolonnlängden, 100 mm. Genom att använda kolonnkopplare är det möjligt att koppla flera kolonner i serie. Det ger kolonner med ett stort antal teoretiska bottnar.

Chromolith® Flash RP-18e endcapped: För enkla snabba HPLC applikationer. Vid 25 mm längd är antalet teoretiska bottnar tillräckliga för enklare separationer.

Chromolith® RP-18e:
Silica type: High purity
Selectivity equivalent to: L1 (USP)
Macropore size: 2 μm
Mesopore size: 13 nm
Pore volume: 1 ml/g
Surface area: 300 m²/g
Carbon content: 18%

For more information and the latest applications contact Avantor to receive a copy of the Merck ChromBook.

  • Silica type: High purity
  • Selectivity equivalent to: L1 (USP)
  • Macropore size: 2 μm
  • Mesopore size: 13 nm
  • Pore volume: 1 ml/g
  • Surface area: 300 m²/g
  • Carbon content: 18%
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Läs mer About VWR