Håll mig inloggad?
Avslutas om 
Din inloggning har gått ut
Din session har gått ut. För din säkerhet har vi loggat ut dig.
Vill du logga in igen?

Deepwell-plattor, Eppendorf Deepwell-platta, 96 och 384

Leverantör: Eppendorf
Deepwell
PP. För hantering, transport och förvaring av vätskor. Brunnarnas placering möjliggör höghastighetspipettering, utmärkt blandning och höghastighetscentrifugering, vilket innebär att så väl manuella som automatiserade arbetsprocesser går snabbare. Färgkodning ger både enklare och snabbare avläsning, orientering och manuell hantering. Eppendorf Plate® Deepwell 96/500, 96/1000 och 384/200 finns i standardkvalitet eller sterila och även i DNA LoBind- och Protein LoBind-kvalitet. DNA LoBind- och Protein LoBind-plattor är certifierade som PCR-rena (fria från DNas, RNas, humant DNA och PCR-hämmare).

  • Centrifugeringsstabil, tål temperaturer från 4 till 40 °C
  • Standardplattor kan centrifugeras i upp till 6000×g och sterila plattor i upp till 5000×g
  • Hög kemikaliebeständighet
  • Autoklaverbara (121 °C, 20 min)
  • Överensstämmer med SBS-standard
  • Upphöjda kanter för effektiv försegling med självhäftande material, värmeförsegling eller förseglingsmattor

Beställningsinformation: Deepwell-plattan 384/200 och Deepwell-plattan 96/500 levereras i förpackningar med 40 plattor (5 påsar med 8 plattor vardera). Deepwell-plattan 96/1000 och Deepwell-plattan 96/2000 levereras i förpackningar med 20 plattor (5 påsar med 4 plattor vardera). 

ORDER

Expandera alla / Komprimera alla

Deepwell-platta 384/200 µl
Benämning Färg Förp. VWR art.nr Antal
Standard Vit 40 737-2549
Standard Vit 120 737-0210
Sterila Vit 40 737-2554
Sterile Vit 120 737-0211
DNA LoBind (även för RNA och andra nukleinsyror) Vit 40 737-2559
DNA LoBind (also for RNA and other nucleic acids) Vit 120 737-0212
Protein LoBind Vit 40 737-2564
Protein LoBind Vit 120 737-0213

Deepwell-platta 96/500 µl
Benämning Färg Förp. VWR art.nr Antal
Standard Vit 40 737-2500
Standard Vit 120 737-0200
Standard Gul 40 737-2501
Standard Grön 40 737-2503
Standard Blå 40 737-2504
Sterila Vit 40 737-2515
Sterile Vit 120 737-0203
Sterila Gul 40 737-2516
Sterila Grön 40 737-2518
Sterila Blå 40 737-2519
DNA LoBind (även för RNA och andra nukleinsyror) Vit 40 737-2530
DNA LoBind (also for RNA and other nucleic acids) Vit 120 737-0206
DNA LoBind (även för RNA och andra nukleinsyror) Blå 40 737-2534
Protein LoBind Vit 40 737-2540
Protein LoBind Vit 120 737-0208
Protein LoBind Gul 40 737-2541

Deepwell-platta 96/1 000 µl
Benämning Färg Förp. VWR art.nr Antal
Standard Vit 20 737-2505
Standard Vit 80 737-0201
Standard Gul 20 737-2506
Standard Grön 20 737-2508
Standard Blå 20 737-2509
Sterila Vit 20 737-2520
Sterile Vit 80 737-0204
Sterila Gul 20 737-2521
Sterila Grön 20 737-2523
Sterila Blå 20 737-2524
Protein LoBind Vit 20 737-2544
Protein LoBind Vit 80 737-0209
Protein LoBind Gul 20 737-2545
DNA LoBind (även för RNA och andra nukleinsyror) Vit 20 737-2535
DNA LoBind (also for RNA and other nucleic acids) Vit 80 737-0207
DNA LoBind (även för RNA och andra nukleinsyror) Blå 20 737-2539

Deepwell-platta 96/2 000 µl
Benämning Färg Förp. VWR art.nr Antal
Standard Vit 20 737-2510
Standard Vit 80 737-0202
Standard Gul 20 737-2511
Standard Grön 20 737-2513
Standard Blå 20 737-2514
Sterila Vit 20 737-2525
Sterile Vit 80 737-0205
Sterila Gul 20 737-2526
Sterila Grön 20 737-2528
Sterila Blå 20 737-2529
Protein LoBind Vit 20 737-0161
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page

TILLBEHÖR

Expandera alla / Komprimera alla

Accessories
Benämning Förp. VWR art.nr Antal
Sealing mat for Deepwell plate 96/1000 µl 50 EPPE0030127.978
Sealing mat for Deepwell plate 96/2000 µl 50 EPPE0030127.960
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page

Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Indikera Batch Nummer. Detta fält är obligatoriskt. Ange "x" om detta inte finns för VWR kemikalier

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beskrivning Artikel nummer Availability Enhet Ditt pris Price Per Antal
 

Försäljningsbestämmelser

All försäljning och leverans sker enligt de allmänna leveransbestämmelserna IML 2009 (antagna 2008 av Swedish Labtech) med tillägg av vid var tid tillämpliga försäljningsbestämmelser för VWR, som ska gälla med företräde framför IML 2009 i händelse av motsättning.

LEVERANSVILLKOR

Som leveransvillkor gäller, om ej annat överenskommits, CIP (Carriage and Insurance Paid to) Köparen enligt INCOTERMS 2010, innebärande bland annat att transportförsäkring och frakt ombesörjes av VWR, dock att kostnaderna för sådan försäkring och frakt debiteras köparen separat. Även kyl- och frysemballage, där sådant erfordras, debiteras köparen.

Köparen ska ta emot leveranser som sker mellan kl. 08:00 och 16:30 vardagar, inklusive vardag före allmän helgdag.

PRISER OCH SPECIALAVGIFTER

VWR förbehåller sig rätten att utan särskilt meddelande ändra de priser som anges i prislistor och kataloger. Alla priser anges EXW och gäller exkl. mervärdesskatt. Specialpriser, kampanjerbjudanden och rabatter kan, om ej annat uttryckligen anges, inte kombineras med varandra eller med andra särskilda priser i prislistor, kataloger eller avtal.

På sådana order som omfattar produkter med ett samlat ordervärde som är lägre än 2000 kr exkl mervärdesskatt tillkommer en småorderavgift, vilken för närvarande är 225 kr vid orderläggning via vår webshop och 275 kr vid manuell orderläggning via vår kundtjänst. För hantering av varor, som omfattas av särskilda regleringar eller direktiv för miljö eller säkerhet, debiteras en samlad miljö- och säkerhetsavgift på för närvarande 1,7 % av varans pris. Vid krediteringar av fakturor orsakade av kunden, genom felaktiga uppgifter eller på annat sätt, debiteras en avgift på 250 kr/faktura. Angivna avgifter kan ändras av VWR utan särskilt meddelande.

BETALNINGSVILLKOR

VWR förbehåller sig kreditprövning, vilket även kan innefatta att kreditupplysning tas, före varje försäljning mot faktura. Betalning av faktura skall vara VWR tillhanda senast på förfallodagen, vilket är 20 dagar efter fakturadatum. VWR söker aktivt minska mängden papper och det är i linje med VWR:s policy att sända fakturor elektroniskt. Vid önskad pappersfaktura debiteras en avgift på 35 kr/faktura. Vid försenad betalning debiteras ränta med 2% per månad. 

ANKOMSTKONTROLL MM

Det åligger köparen att omgående undersöka levererad produkt. Yttre skador på och/eller saknat kolli ska vid ankomst dokumenteras på transportörens fraktsedel. 

Skador eller fel som upptäcks, eller borde ha upptäckts, vid ankomstkontroll ska omgående, och senast inom  sex (6) dagar från ankomstdatum, anmälas till VWRs kundtjänst genom VWR:s felanmälningsformulär. Utan sådan anmälan är rätten till anspråk för skador eller fel som nu sagts förlorad.

 Alla returer ska i förväg godkännas av VWR. Vid retur skall produkten återsändas i mottaget skick och i originalförpackning. Märkning eller noteringar får inte göras av köparen på produkten eller på originalförpackning.

ÅTERKÖP

Vid sidan av de fall då rätt för köparen föreligger enligt avtalet är VWR ej skyldigt godta att produkt returneras för återköp. Normalt tilllämpar VWR dock följande returpolicy för återköp. Retur måste begäras senast inom 7 dagar från ankomstdatum. Retur av produkter med ett fakturerat varuvärde understigande 1000 kr (exkl. mervärdesskatt), produkter som kräver kylförvaring eller varor med begränsad hållbarhet accepteras ej. Produkter som ej ingår i VWRs lagerförda sortiment (s.k. beställningsvaror), specialbeställda produkter samt produkter som för viss kund har tillverkats på beställning återköps ej heller. 

Vid godkänt återköp krediteras 80 % av fakturerat varuvärde. Produkten skall återsändas fritt levererat VWR, i oskadat skick och i originalförpackning. Märkning eller noteringar får inte göras av köparen på produkten eller på originalförpackning. Returer som ej accepteras av VWR eller som sänts utan referensnummer återsänds på kundens bekostnad. Vid återköp av teknisk utrustning som vågar, mätinstrument och dylikt debiteras provningsavgift enligt vid var tid gällande taxa, innan varan återgår till VWR:s lager.

TILLÄMPLIG LAG

Avtalet mellan VWR och köparen skall vara underkastat svensk rätt, dock utan att FN-konventionen om internationella köp av varor (CISG) skall tillämpas på avtalet eller därur härrörande förhållanden.

ANSVAR FÖR FEL I VISSA FALL

För fel i leverans av felaktiga kemikalier, förbrukningsvaror, vätskor eller ämnen gäller att den enda påföljd köparen har rätt till är omleverans i stället för den felaktiga produkten.

ANVÄNDNING AV PRODUKTER

De produkter VWR levererar är avsedda för användning i enlighet med tillgänglig dokumentation och tillverkarens specifikationer under användarens eget ansvar. För vissa specifika produkter (”Active Pharmaceutical Ingredients”) måste kunden kontakta VWR:s lokala säljorganisation. 

Om kunden har för avsikt att använda dessa produkter från VWR för läkemedelstillverkning, kosmetika, matproduktion eller någon annan användning måste kunden utföra sina egna interna undersökningar och kontroller för att säkerställa att de är i överensstämmelse med lokala lagar och regler (t.ex. European pharmacopeia etc.). Under inga omständigheter ska VWR vara ansvarigt om en kund använder en produkt som inte passar med den avsedda användningen. Det är kundens ansvar att följa alla tillämpliga hälso-, säkerhets- och andra regler och att vidta lämpliga åtgärder när det gäller lagring, hantering, försäljning och användning av produkterna.

POLICY22/2017-03-22/ MARI

Print These Terms