Håll mig inloggad?
Avslutas om 
Din inloggning har gått ut
Din session har gått ut. För din säkerhet har vi loggat ut dig.
Vill du logga in igen?

Dispersers, LABOR-PILOT 2000/4

Leverantör: IKA
DISPAX-REACTOR®
The LABOR-PILOT is a compact and multi-purpose inline laboratory dispersing machine. It is designed for solid-liquid mixing, homogenising, emulsifying, suspending and wet milling. The LABOR-PILOT 2000/4 is suitable for wide range of applications, particularly in the chemical, cosmetic, pharmaceutical, plastics, colours and food industries. It is uniquely designed with advanced technology and is available with six interchangeable modules.

  • Flexibility and ease of use: One machine suits for many applications and variety of processes
  • Together with inline machines of 2000 series enables seamless transition of processes from laboratory to production while retaining the product quality
  • Easy and quick exchange of the modules as well as conversion to a complete working plant
  • CIP and SIP capable
  • Integral electronic control via LABOR-PILOT-CONTROLLER

It can be customized to fit particular procedural demands. Important process parameters such as circumferential speed, tools and mixing chamber geometry are structurally identical to those of the IKA 2000 inline production machines: UTL, DR, DRS, MHD, MK and MKO. Therefore, the LABOR-PILOT ensures a reliable scale-up by offering the possibility to work with the same method from formulation development to mass production. The laboratory dispersing machine LABOR-PILOT 2000/4 can be upgraded to a high-speed dispersing machine with the LABOR-PILOT-CONTROLLER.

The LABOR-PILOT 2000/4 differs from the alternative PROCESS-PILOT 2000/4 machine due to the applied seal technology and two additional process modules for powder entry in recirculation mode. For working under pressure/vacuum and with elevated temperatures or abrasive materials, we recommend the machine PROCESS-PILOT. The basic inline machine is equipped with the single-stage dispersing module ULTRA-TURRAX® UTL. It is best suited for batch applications and can be adapted for the manufacturing of dispersions from coarse to fine. Compared to a conventional stirrer, the mixing time is reduced by up to 50%. Depending on the application, the basic unit can be modified quickly with different working modules.

The DISPAX-REACTOR® DR module converts the LABOR-PILOT into a multi-stage high capacity dispersing machine for fine particle size reduction. With just one pass, the module DR does typically achieve fine dispersions with an extremely narrow particle size distribution. It also guarantees an optimum homogeneity, which is an important pre-condition for the long-time stability of emulsions or suspensions.

The MHD module is designed for a fully continuous incorporation of powders into liquids. By use of this module, the mixing relation of solid and liquid should be volumetrically or gravimetrically controlled. Depending on the product characteristics, dispersions with viscosities up to 50 Pas or solid contents up to 80% can be achieved just after one pass.

The Colloid Mill MK and Cone Mill MKO modules are used for wet or fine milling of hard and granular raw materials or for the production of finest emulsions as well as for improving of quality of finished dispersions. The MK module consists of two cones with differently directed flow channels on their surfaces. The cones can be shifted against each other to a minimum distance, thus varying friction as well as flow capacity. By adjusting the milling gap, the achievable particle size can be controlled. The MKO module works on the same principle as the MK module except the outlet area of its cones is coated with abrasion-resistant tungsten carbide. This results in an enlarged friction surface that enables to produce even finer suspensions at reduced flow. 

ORDER

Expandera alla / Komprimera alla
Benämning Förp. VWR art.nr Antal
Dispersers, LABOR-PILOT with clamp connection 1 IKAAU103694

LABOR-PILOT Controller
Benämning Förp. VWR art.nr Antal
Styrenhet, 1,5 kW, LABOR-PILOT 1 IKAAT054916

Modules
Benämning Förp. VWR art.nr Antal
DISPAX-REACTOR®-modul för LABOR-PILOT 1 IKAAT055013
MHD-modul för LABOR-PILOT 1 IKAAT055142
MK-modul för LABOR-PILOT 1 IKAAT054917
MKO-modul för LABOR-PILOT 1 IKAAT061069
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page

SPECIFIKATIONER

Modell LABOR-PILOT 2000/4
Volym, H2O (ml) Flow capacity: 300 - 700 l/h
Hastighetsområde (min-1) 3160 - 13750 (with PILOT controller)
Effekt (W) 1500
B×D×H (mm) 450×250×350
Vikt (kg) 36

TILLBEHÖR

Expandera alla / Komprimera alla

Tillbehör till dispensrar, LABOR-PILOT 2000/4
Benämning Förp. VWR art.nr Antal
Ankaromrörare för LABOR-PILOT 1 IKAAT058564
Blad till ankaromrörare, PTFE, för LABOR-PILOT 1 IKAAT058714
Blindmutter DN 15 för LABOR-PILOT 1 IKAAT056484
Cirkulationsböj med mellanstycke för LABOR-PILOT 1 IKAAT057796
Fräsverktyg, WCCO-belagt för modul MKO 1 IKAAT061389
Fräsverktyg med spiralkugghjul för modul MK 1 IKAAT056698
Förseglingsenhet för axel, PTFE, för modulerna DISPAX-REACTOR®, UTL,MHD, MK och MKO 1 IKAAT054617
Generator, 2G, för modul UTL 1 IKAAT055001
Generator, 2P, för modul UTL 1 IKAAT055002
Generator, 4M, för modul UTL 1 IKAAT054949
Generator, 6F, för modul UTL 1 IKAAT055000
Slangmunstycke DN 15 för LABOR-PILOT 1 IKAAT056486
Slangmunstycke K/M DN 25 för kontinuerlig drift av LABOR-PILOT 1 IKAAT057251
Teleskopiskt stativ för LABOR-PILOT 1 IKAAT055330
Tratt för LABOR-PILOT 1 IKAAT056458
Trevägskran för LABOR-PILOT 1 IKAAT056482
Tvåvägskulventil för LABOR-PILOT 1 IKAAT056468
Tätningssats för cirkulationsböj för LABOR-PILOT 1 IKAAT056730
Tätningssats med O-ringar, standard, av Viton®, för modul DISPAX-REACTOR® 1 IKAAT056687
Tätningssats med O-ringar, standard, av Viton®, för modul MHD 1 IKAAT056689
Tätningssats med O-ringar, standard, av Viton®, för modul MK 1 IKAAT056693
Tätningssats med O-ringar, standard, Viton®, för modul MKO 1 IKAAT061081
Tätningssats med O-ringar, standard för modul UTL 1 IKAAT056678
Tätningssats med O-ringar av FFPM/FEP för modul DISPAX-REACTOR® 1 IKAAT056688
Tätningssats med O-ringar av FFPM/FEP för modul MHD 1 IKAAT056691
Tätningssats med O-ringar av FFPM/FEP för modul MK 1 IKAAT056694
Tätningssats med O-ringar av FFPM/FEP för modul MKO 1 IKAAT061084
Tätningssats med O-ringar av FFPM/FEP för modul UTL 1 IKAAT056680
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page

Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Indikera Batch Nummer. Detta fält är obligatoriskt. Ange "x" om detta inte finns för VWR kemikalier

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beskrivning Artikel nummer Availability Enhet Ditt pris Price Per Antal
 

Försäljningsbestämmelser

All försäljning och leverans sker enligt de allmänna leveransbestämmelserna IML 2009 (antagna 2008 av Swedish Labtech) med tillägg av vid var tid tillämpliga försäljningsbestämmelser för VWR, som ska gälla med företräde framför IML 2009 i händelse av motsättning.

LEVERANSVILLKOR

Som leveransvillkor gäller, om ej annat överenskommits, CIP (Carriage and Insurance Paid to) Köparen enligt INCOTERMS 2010, innebärande bland annat att transportförsäkring och frakt ombesörjes av VWR, dock att kostnaderna för sådan försäkring och frakt debiteras köparen separat. Även kyl- och frysemballage, där sådant erfordras, debiteras köparen.

Köparen ska ta emot leveranser som sker mellan kl. 08:00 och 16:30 vardagar, inklusive vardag före allmän helgdag.

PRISER OCH SPECIALAVGIFTER

VWR förbehåller sig rätten att utan särskilt meddelande ändra de priser som anges i prislistor och kataloger. Alla priser anges EXW och gäller exkl. mervärdesskatt. Specialpriser, kampanjerbjudanden och rabatter kan, om ej annat uttryckligen anges, inte kombineras med varandra eller med andra särskilda priser i prislistor, kataloger eller avtal.

På sådana order som omfattar produkter med ett samlat ordervärde som är lägre än 2000 kr exkl mervärdesskatt tillkommer en småorderavgift, vilken för närvarande är 225 kr vid orderläggning via vår webshop och 275 kr vid manuell orderläggning via vår kundtjänst. För hantering av varor, som omfattas av särskilda regleringar eller direktiv för miljö eller säkerhet, debiteras en samlad miljö- och säkerhetsavgift på för närvarande 1,7 % av varans pris. Vid krediteringar av fakturor orsakade av kunden, genom felaktiga uppgifter eller på annat sätt, debiteras en avgift på 250 kr/faktura. Angivna avgifter kan ändras av VWR utan särskilt meddelande.

BETALNINGSVILLKOR

VWR förbehåller sig kreditprövning, vilket även kan innefatta att kreditupplysning tas, före varje försäljning mot faktura. Betalning av faktura skall vara VWR tillhanda senast på förfallodagen, vilket är 20 dagar efter fakturadatum. VWR söker aktivt minska mängden papper och det är i linje med VWR:s policy att sända fakturor elektroniskt. Vid önskad pappersfaktura debiteras en avgift på 35 kr/faktura. Vid försenad betalning debiteras ränta med 2% per månad. 

ANKOMSTKONTROLL MM

Det åligger köparen att omgående undersöka levererad produkt. Yttre skador på och/eller saknat kolli ska vid ankomst dokumenteras på transportörens fraktsedel. 

Skador eller fel som upptäcks, eller borde ha upptäckts, vid ankomstkontroll ska omgående, och senast inom  sex (6) dagar från ankomstdatum, anmälas till VWRs kundtjänst genom VWR:s felanmälningsformulär. Utan sådan anmälan är rätten till anspråk för skador eller fel som nu sagts förlorad.

 Alla returer ska i förväg godkännas av VWR. Vid retur skall produkten återsändas i mottaget skick och i originalförpackning. Märkning eller noteringar får inte göras av köparen på produkten eller på originalförpackning.

ÅTERKÖP

Vid sidan av de fall då rätt för köparen föreligger enligt avtalet är VWR ej skyldigt godta att produkt returneras för återköp. Normalt tilllämpar VWR dock följande returpolicy för återköp. Retur måste begäras senast inom 7 dagar från ankomstdatum. Retur av produkter med ett fakturerat varuvärde understigande 1000 kr (exkl. mervärdesskatt), produkter som kräver kylförvaring eller varor med begränsad hållbarhet accepteras ej. Produkter som ej ingår i VWRs lagerförda sortiment (s.k. beställningsvaror), specialbeställda produkter samt produkter som för viss kund har tillverkats på beställning återköps ej heller. 

Vid godkänt återköp krediteras 80 % av fakturerat varuvärde. Produkten skall återsändas fritt levererat VWR, i oskadat skick och i originalförpackning. Märkning eller noteringar får inte göras av köparen på produkten eller på originalförpackning. Returer som ej accepteras av VWR eller som sänts utan referensnummer återsänds på kundens bekostnad. Vid återköp av teknisk utrustning som vågar, mätinstrument och dylikt debiteras provningsavgift enligt vid var tid gällande taxa, innan varan återgår till VWR:s lager.

TILLÄMPLIG LAG

Avtalet mellan VWR och köparen skall vara underkastat svensk rätt, dock utan att FN-konventionen om internationella köp av varor (CISG) skall tillämpas på avtalet eller därur härrörande förhållanden.

ANSVAR FÖR FEL I VISSA FALL

För fel i leverans av felaktiga kemikalier, förbrukningsvaror, vätskor eller ämnen gäller att den enda påföljd köparen har rätt till är omleverans i stället för den felaktiga produkten.

ANVÄNDNING AV PRODUKTER

De produkter VWR levererar är avsedda för användning i enlighet med tillgänglig dokumentation och tillverkarens specifikationer under användarens eget ansvar. För vissa specifika produkter (”Active Pharmaceutical Ingredients”) måste kunden kontakta VWR:s lokala säljorganisation. 

Om kunden har för avsikt att använda dessa produkter från VWR för läkemedelstillverkning, kosmetika, matproduktion eller någon annan användning måste kunden utföra sina egna interna undersökningar och kontroller för att säkerställa att de är i överensstämmelse med lokala lagar och regler (t.ex. European pharmacopeia etc.). Under inga omständigheter ska VWR vara ansvarigt om en kund använder en produkt som inte passar med den avsedda användningen. Det är kundens ansvar att följa alla tillämpliga hälso-, säkerhets- och andra regler och att vidta lämpliga åtgärder när det gäller lagring, hantering, försäljning och användning av produkterna.

POLICY22/2017-03-22/ MARI

Print These Terms