UV/VIS-standarder, Supelco®

Leverantör: Merck

1.08163.0001EA 4990 SEK
1.08163.0001 1.08161.0001 1.08166.0001 1.08165.0001 1.04660.0001 1.08160.0001 1.08164.0001
UV/VIS-standarder, Supelco®
Standarder Färgreferens och spektroskopistandarder
För spektrofotometerkalibrering enligt Ph.Eur.

Följande parametrar kan kontrolleras:
Våglängdsexakthet
Ströljus
Spektral upplösning
Absorbans

Kontroll av UV/VIS-spektrofotometrar ingår i europeisk farmakopé och är nödvändig inom farmaeceutisk industri. Alla övriga användare som arbetar enligt standarder och riktlinjer som GLP, GMP, USP och ISO 9001 bör regelbundet kontrollera sina analyssystem och dokumentera dessa kontroller.
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Läs mer About VWR