Buffertlösning, 20 °C AVS TITRINORM

Leverantör: VWR Chemicals
AVS TITRINORM®
32044.290EA 630 SEK
32044.290 32039.261 32044.292BOM2 32096.187 32042.295 32097.261 32031.297 32096.400 32096.360 32035.291 32040.298 85680.295 32033.374 32044.268 83610.610 32096.267 32096.291 32045.262 98213.260 32046.298 83610.600 32040.378 98192.290 32041.292 32045.412 32039.374 32095.366BOM 32032.291 32044.418 32045.295 32045.290 32096.371 32038.291 32046.265 32046.378 32039.294 85680.260 32044.372BOM 32040.185 32032.260 32044.292 32095.297 32040.260 32045.375 32095.366 32095.377 83601.290 32095.184 32036.294 32097.290 83601.260 98192.260 32095.264 85680.290 32033.294 32044.292BOM1 32044.372
Buffertlösning, 20 °C AVS TITRINORM
Buffertar pH buffertar
  • Lösningar preparerade med AnalaR® NORMAPUR®-klassade analytiska reagenser
  • Verkligt analytiskt värde på etiketten med en noggrannhet på ± 0,02 pH-enheter (pH 1 till 10) (±0,05 för pH 12,00-buffert)
  • Spårbara till SRM från NIST
  • Batchnummer och förpackningsdatum ger spårbarhet
  • Analyscertifikat finns på www.vwr.com

Certifikat: Analyserad av ett oberoende ackrediterat laboratorium ISO EN 17025

Beställningsinformation: Fullständig information om vårt sortiment av buffertar över ett brett pH-område samt andra förpackningsstorlekar finns i VWR:s kemikaliekatalog. Om du behöver större volymer, kontakta oss för offert.

Förpackning: * för total hårdhet i vatten.

Upptäck ett enkelt sätt att söka efter kemikalieprodukter

Sök kemikalier efter metod (HPLC, GC, Metal traces, XRF etc.), efter märke (VWRc, Merck, etc.) eller produktkategori (standarder, kromatografi etc.)

Testa och upptäck

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Läs mer About VWR