Mikrobiologiska detektionstest, Bactident

Leverantör: Merck

1.13306.0001EA 1977 SEK
1.13306.0001 1.13301.0001 1.13300.0001 1.13303.0001
Mikrobiologiska detektionstest, Bactident
Testsystem för mikrobiologi Enzymatiska tester
Förekomst eller avsaknad av enzymaktivitet är en taxonomisk egenskap hos mikroorganismer och kan användas för deras differentiering eller identifiering.
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Läs mer About VWR