Förvaringssystem, Cryoinstant

Leverantör: VWR Chemicals
822071ZAEA 2475 SEK
822071ZA 822070ZA 822073ZA 822072ZA 822075ZA 822074ZA 820006ZA
Förvaringssystem, Cryoinstant
Testsystem för mikrobiologi Tester för mikroorganismer
Mikrobiologiska laboratorier behöver en enkel procedur för bevarande av viktiga mikroorganismer, i stället för ständig vidareodling som leder till kontaminerade kulturer, minskad livsduglighet och introduktion av biokemiska och genetiska modifieringar. Cryoinstant består av 25 porösa kulor i en flaska fylld med buljong som innehåller glycerol. Mikroorganismer binds till kulornas porösa yta. Överskottet av buljong sugs av och flaskorna förvaras i frys vid ned till –70 °C.

  • Snabbt och lätt att använda
  • Färgkodning
  • Förvaring ned till –70 °C
  • Kvalitetskontrollerat med avseende på fertilitet och sterilitet

Förpackning: Cryoinstant förpackas i lådor om 50 st 2 ml-flaskor.
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Läs mer About VWR