Odlingsmedier, bruksfärdiga, i plattor

Leverantör: VWR, part of Avantor

VWR®
171274ZAEA 1375 SEK
171274ZA 22.16.55.153 101370ZA 101004ZAMP 102310CF 170692ZA 600343GF 101114ZA 100521ZA 100880EA 100582JA 122230CA 100460XF 105452ZA 291370ZA 100253ZF 101320ZA 22.16.90.135 101004ZA 100582ZA 100731ZAMP 100250DF 101611ZA 100613DA 101250ZA 100544ZA 100460XFMP 100774ZAMP 100053UAMP 176181ZA 100353OF 102898KAMP 171212ZA 171250ZA 102950IMMP 101183ZAMP 100772ZA30 100884ZA 100742ZAMP 101241AF 171274ZAMP 100542YA 101141AAMP 100774ZA 100353OFMP 100581JA 100544ZAMP 101345ZAMP 170774ZA 100460ZF 102470ZF 100070ZAMP 175584ZA 100253ZFMP 100371ZAMP 100641ZA 170884ZA 100470ZA 171023ZA AX051112 100158JF 100782XA 102310XF 173554ZA 100582XAMP 120070ZA 100613IF AX051105 170082UA 100720ZAMP 100613DAMP 101345ZA 101591ZF 171300ZAMP 170731ZA 170884CF 295025ZA AX051101 104744ZA 101611ZAMP 120462AF M90MEDIUM 170460GF 112321TA 175350ZA 100580ZA 100253NF 106370ZF 131112RY 120774ZA 170560ZAMP 100544XAMP 122950IM 101023ZAMP 100222ZAMP 173580ZA 120053UA 100101ZA 171320ZA 170793ZAMP AX051132 AX051131 172321ZA 101114IFMP 122898KA 101114IF 100882ZA 100980ZAMP 101203ZAMP 171141AA 120063UA 200460GF AX051121 170793NA AX051120 AX051124 102918ZA 100462AF 100641ZAMP 121203ZA 100980ZA 100692PA 101610AA 170560ZA 173554ZAMP 171380ZA 170692ZAMP 101112DA 100371ZA 101274ZA 170802ZI 100720ZA 100063UA 171002ZA 103554ZA 22.16.90.556.2 AX051150 100581AA 100611ZA 171142AF 22.16.90.036.2 105406ZF 101294ZAMP 100884CF 101114SA 102898KA 100884ZAMP 103542ZF 122310XF 191114ZT 100731ZA 175566ZA 100582ZAMP 101114AF 100852ZA 101274ZAMP 103580ZF 101023ZA 175592ZA 100582JAMP 121004ZA 100692PAMP 171400ZAMP 101938ZF 22.16.90.555.2 100782ZA 100911ZAMP 170542YA 100222ZA 171400ZA 101241ZF 101203ZA 101011ZA 101114ZAMP 100191ZF AX051165 AX051163 100053UA AX051169 AX051168 AX051166 100793ZA 100884CFMP 175160ZA 101215ZA 121114ZA 100331ZA 100070ZA 170793ZA 102950IM 120582ZA 102322ZA 105190ZA 100613IFMP 170460ZF 106140AA 101011ZAMP 105690XF 112230CA 120460GF 100560ZAMP 100692ZAMP 100331ZAMP 172324ZA 173241ZA 170641ZA 100882EA 102684XA 11.1285 100692ZA 171114ZA 100082XA 173580ZAMP 102685ZA 102993AF 103660XF 106050ZA 175452ZA 101294ZA 101241ZFMP 100793ZAMP 100742ZA 100911ZA 171320ZAMP 111114NF 104852AF 106181ZA 101114AFMP 101183ZA 106060ZA 102502ZA 170540YA 102770ZA 103332YA 175880ZA 100082XAMP 100581JAMP 100460GF 175160ZAMP 120884CF 101591ZFMP 100782ZAMP 100611ZAMP 100063UAMP 106170ZA 106340ZA 100542CA 101141AA 100121ZA 100560ZA 100582XA 103650YF 170980ZA 105906YF 103662ZA 100793NA 171300ZA 100544XA
Odlingsmedier, bruksfärdiga, i plattor
Media Beredda mikrobiologiska media
För olika mikrobiologiska tillämpningar.

  • Förpackade under renrumsförhållanden för att undvika kontaminering
  • Tillverkade enligt formler som följer specifikationer från olika farmakopé- och ISO-bestämmelser
  • Specialförpackningar för 55 mm breda plattor

Specialförpackningen för 55 mm breda plattor har flera fördelar: plattorna skyddas väl vid transport och förvaring, de kan återanvändas för att transportera plattorna efter användning och är återvinningsbara (PET). Plattorna kan förvaras vid 2 till 14 °C.

Certifikat: *Chromocult® is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany. This ready to use medium is made using only Chromocult® dehydrated media produced by Merck KGaA and Agar.

Förpackning: 1 förpackning innehåller 2/3 påsar med 10 plattor, blister: 1 förpackning innehåller 5 blisterförpackningar med 6 plattor.
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Läs mer About VWR