Plattor, 90 mm, strålsteriliserade

Leverantör: VWR, part of Avantor


VWR®
131114TIMPEA 3650 SEK
131114TIMP 281112TI 111114ZIMP 111114ZI 131114TI 110774ZI 131114XI 281112ZI 131114ZIMP 111114TI 499270OO 112750ZIMP 131114ZI 111114TIMP 130802ZI 110884ZI 280882TI 130884CY 110070PY 110884CY 280882ZI 285712TI 281112TI30 130884ZI 110884TI 112230CAMP 112321TAMP 110884ZIMP 110802ZI 130802ZIMP 131114PYMP 110884TIMP 110802ZIMP 110774ZIMP 131114PY 131114RY 112750ZI 131114RYMP 110884CYMP 111114RY 111114RYMP
Plattor, 90 mm, strålsteriliserade
Media Beredda mikrobiologiska media
Finns som 90 mm platta enligt standarder. TLHTh Tween®, lecitin, histidin, tiosulfat) används för neutralisering. Plattorna finns som dubbel- eller trippelförpackade. Strålningsindikator i varje förpackning.

  • Trippelförpackning säkrar att själva förpackningen inte kontaminerar miljön då det yttersta lagret fjärnas precis innan renrumsområdet. Finns med strålnings-/dosimetricertifikat
  • VHP resistensstudier finns för alla trippelförpackade plattor

Förvaring: 15-25° C för art nr 280882TI, 280882ZI, 81112TI och 281112ZI; 2-14 °C för alla andra plattor

Förpackning: 5 plattor förpackas tillsammans. Varje förpackning innehåller 2 staplar (10 plattor). Varje kartong innehåller 2 förpackningar med totalt 20or 6×10 plattor.
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Läs mer About VWR