Readycult®

Leverantör: Merck


Readycult®
1.01299.0001EA 1600 SEK
1.01299.0001 1.01295.0001 1.01298.0001
Readycult®
Media Beredda mikrobiologiska media
Readycult® Coliform and Readycult® Enterococci make it easy to detect coliforms, E. coli or faecal streptococci in water. You only need a sterile container and a UV lamp (Cat. No. 1.13203.0001).

  • Enkel hantering: Readycult® är färdig att användas, blisterförpackad
  • Snabba resultat: tillsätt Readycult®till vattenprovet direkt från blisterförpackningen - skaka - inkubera i 24 ± 1 timmar - avläs resultatet - klart!
  • Säker och enkel tolkning: Färgförändring till blågrön påvisar närvaro av totala koliformer, E. coli eller enterokocker (art.nr. 1.01299); fluorescens + reaktion med indol reagens påvisar E. coli.
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Läs mer About VWR