Dip slides för ytor och vätskor, Envirocheck®

Leverantör: Merck

Envirocheck®
1.02139.0001EA 540 SEK
1.02139.0001 1.02149.0001 1.02137.0001 1.02147.0001 1.02136.0001
Dip slides för ytor och vätskor, Envirocheck®
Media Beredda mikrobiologiska media
Envirocheck® tryckplattor används för kontroll av kritiska kontrollpunkter (CCP) inom HACCP (Hazardous Analysis Critical Control Point) för mikrobiologisk hygienkontroll av ytor i produktionslinjer och -utrustning. Tryckplattorna kan även användas för kontroll av vätskors mikrobiologiska hygienstatus. Användning av flera olika medier på tryckplattorna möjliggör detektion av organismer från såväl vätskor som ytor. Tryckplattan ger semikvantitativa resultat för 5 olika parametrar. Den enkla inkuberingen i Cultura® miniinkubator minskar också den erforderliga arbetsytan och frigör arbetsutrymme. Varje tryckplatta är förpackat i ett PC-rör som skyddar agarmediet mot kontaminering före och efter provtagning.

  • Den böjliga tryckplattan kan användas för provtagning även på svåråtkomliga ställen
  • Användarvänlig
  • Skyddade mot kontaminering
  • Förvaras vid <15 °C (optimal förvaringstemperatur 12-15 °C)
  • Varje förpackning är märkt med utgångsdatum

Förpackning: 10 tryckplattor/förpackning
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Läs mer About VWR