Håll mig inloggad?
Avslutas om 
Din inloggning har gått ut
Din session har gått ut. För din säkerhet har vi loggat ut dig.
Vill du logga in igen?

Safety cabinets for active storage of drums, type 90, SUPPLY line

Leverantör: Düperthal
The safety storage cabinets of the SUPPLY line are ideal for efficiently and safely withdrawing flammable liquids. They have a variety of additional features which help increase safety and work comfort.

  • Ergonomic lock positioning at handle level and integrated locking cylinders in the door improve user comfort
  • One-hand operation of the easy-moving doors
  • Extraction of hazardous vapours from every cabinet level, easy visual inspection of the venting cut-off flaps
  • An exhaust air monitoring unit is integrated, as a standard, optionally with or without ventilator
  • Heavy load drawer with safety locking and maximum load bearing capacity of 250 kg facilitates loading and unloading a 200 litre drum into or from the safety storage cabinet.

The wing doors and outer carcass are made of conductive powder-coated sheet steel. Inner carcass made of high-quality decor panels. Bottom tray made of conductive, powder-coated sheet steel and galvanised grating.

Colour’s for wing doors are available optionally in gentian blue or light grey. Complete carcass in light grey.

The base design makes the cabinet easily accessible for transport from all sides. The adjustable bases have an extra- large bearing surface for easy alignment and level adjustment from inside and outside of the cabinet.

Equipotential bonding saddles at the rear of the cabinet are installed as a standard for the connection to the earthing in accordance with TRBS 2153 (prevention of ignition hazards). The interior fittings are conductively connected with the equipotential bonding saddles. Including earthing cables with crocodile clips in the cabinet.

Certifikat: Conforms with DIN EN 14470-1, EK5/AK4 09-10, DIN EN 14727, DIN EN 60079-10, TRGS 510 Annex 3, TRGS 509 and GS certified.
 

ORDER

Expandera alla / Komprimera alla
Benämning B×D×H B×D×H, inv Dörrar Vikt Förp. VWR art.nr Antal
Safety cabinet for active storage of drums, 1 bottom tray for 60-l drums left, 1 bottom tray for one 200-l drum right, each with grating and base, SUPPLY XXL 2 1655×745×2080 mm 744×595×1515 mm 2 wing doors 873 kg 1 DUEH49-201773-047
Safety cabinet for active storage of drums, 1 bottom tray for 60-l drums left, 1 bottom tray for one 200-l drum right, each with grating and base, SUPPLY XXL 2 1655×745×2080 mm 744×595×1515 mm 2 wing doors 873 kg 1 DUEH49-201773-048
Safety cabinet for active storage of drums, with 1 bottom trays for 200-l drums, 2 earthing cables and base, SUPPLY LL 2 895×745×2080 mm 799×595×1200 mm 2 wing doors 444 kg 1 DUEH49-200970-038
Safety cabinet for active storage of drums, with 1 bottom trays for 200-l drums, 2 earthing cables and base, SUPPLY LL 2 895×745×2080 mm 799×595×1200 mm 2 wing doors 444 kg 1 DUEH49-200970-037
Safety cabinet for active storage of drums, with 1 bottom trays for 200-l drums, 4 earthing cables and base, SUPPLY XXL 3 1655×745×2080 mm 744×595×1515 mm 2 wing doors 885 kg 1 DUEH49-201773-038
Safety cabinet for active storage of drums, with 1 bottom trays for 200-l drums, 4 earthing cables and base, SUPPLY XXL 3 1655×745×2080 mm 744×595×1515 mm 2 wing doors 885 kg 1 DUEH49-201773-037
Safety cabinet for active storage of drums, with 1 bottom trays for 60-l drums, 2 earthing cables and base, SUPPLY LL 1 895×745×2080 mm 799×595×1535 mm 2 wing doors 432 kg 1 DUEH49-200970-018
Safety cabinet for active storage of drums, with 1 bottom trays for 60-l drums, 2 earthing cables and base, SUPPLY LL 1 895×745×2080 mm 799×595×1535 mm 2 wing doors 432 kg 1 DUEH49-200970-017
Safety cabinet for active storage of drums, with 1 bottom trays for 60-l drums, 4 earthing cables and base, SUPPLY XXL 1 1655×745×2080 mm 744×595×1515 mm 2 wing doors 861 kg 1 DUEH49-201773-017
Safety cabinet for active storage of drums, with 1 bottom trays for 60-l drums, 4 earthing cables and base, SUPPLY XXL 1 1655×745×2080 mm 744×595×1515 mm 2 wing doors 861 kg 1 DUEH49-201773-018
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page

TILLBEHÖR

Expandera alla / Komprimera alla

Accessories
Benämning För Förp. VWR art.nr Antal
Compressed air media pump set, explosion protected Safety cabinets for drums 1 DUEH50-70000-052
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page

Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Indikera Batch Nummer. Detta fält är obligatoriskt. Ange "x" om detta inte finns för VWR kemikalier

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beskrivning Artikel nummer Availability Enhet Ditt pris Price Per Antal
 

Försäljningsbestämmelser

All försäljning och leverans sker enligt de allmänna leveransbestämmelserna IML 2009 (antagna 2008 av Swedish Labtech) med tillägg av vid var tid tillämpliga försäljningsbestämmelser för VWR, som ska gälla med företräde framför IML 2009 i händelse av motsättning.

LEVERANSVILLKOR

Som leveransvillkor gäller, om ej annat överenskommits, CIP (Carriage and Insurance Paid to) Köparen enligt INCOTERMS 2010, innebärande bland annat att transportförsäkring och frakt ombesörjes av VWR, dock att kostnaderna för sådan försäkring och frakt debiteras köparen separat. Även kyl- och frysemballage, där sådant erfordras, debiteras köparen.

Köparen ska ta emot leveranser som sker mellan kl. 08:00 och 16:30 vardagar, inklusive vardag före allmän helgdag.

PRISER OCH SPECIALAVGIFTER

VWR förbehåller sig rätten att utan särskilt meddelande ändra de priser som anges i prislistor och kataloger. Alla priser anges EXW och gäller exkl. mervärdesskatt. Specialpriser, kampanjerbjudanden och rabatter kan, om ej annat uttryckligen anges, inte kombineras med varandra eller med andra särskilda priser i prislistor, kataloger eller avtal.

På sådana order som omfattar produkter med ett samlat ordervärde som är lägre än 2000 kr exkl mervärdesskatt tillkommer en småorderavgift, vilken för närvarande är 225 kr vid orderläggning via vår webshop och 275 kr vid manuell orderläggning via vår kundtjänst. För hantering av varor, som omfattas av särskilda regleringar eller direktiv för miljö eller säkerhet, debiteras en samlad miljö- och säkerhetsavgift på för närvarande 1,7 % av varans pris. Vid krediteringar av fakturor orsakade av kunden, genom felaktiga uppgifter eller på annat sätt, debiteras en avgift på 250 kr/faktura. Angivna avgifter kan ändras av VWR utan särskilt meddelande.

BETALNINGSVILLKOR

VWR förbehåller sig kreditprövning, vilket även kan innefatta att kreditupplysning tas, före varje försäljning mot faktura. Betalning av faktura skall vara VWR tillhanda senast på förfallodagen, vilket är 20 dagar efter fakturadatum. VWR söker aktivt minska mängden papper och det är i linje med VWR:s policy att sända fakturor elektroniskt. Vid önskad pappersfaktura debiteras en avgift på 35 kr/faktura. Vid försenad betalning debiteras ränta med 2% per månad. 

ANKOMSTKONTROLL MM

Det åligger köparen att omgående undersöka levererad produkt. Yttre skador på och/eller saknat kolli ska vid ankomst dokumenteras på transportörens fraktsedel. 

Skador eller fel som upptäcks, eller borde ha upptäckts, vid ankomstkontroll ska omgående, och senast inom  sex (6) dagar från ankomstdatum, anmälas till VWRs kundtjänst genom VWR:s felanmälningsformulär. Utan sådan anmälan är rätten till anspråk för skador eller fel som nu sagts förlorad.

 Alla returer ska i förväg godkännas av VWR. Vid retur skall produkten återsändas i mottaget skick och i originalförpackning. Märkning eller noteringar får inte göras av köparen på produkten eller på originalförpackning.

ÅTERKÖP

Vid sidan av de fall då rätt för köparen föreligger enligt avtalet är VWR ej skyldigt godta att produkt returneras för återköp. Normalt tilllämpar VWR dock följande returpolicy för återköp. Retur måste begäras senast inom 7 dagar från ankomstdatum. Retur av produkter med ett fakturerat varuvärde understigande 1000 kr (exkl. mervärdesskatt), produkter som kräver kylförvaring eller varor med begränsad hållbarhet accepteras ej. Produkter som ej ingår i VWRs lagerförda sortiment (s.k. beställningsvaror), specialbeställda produkter samt produkter som för viss kund har tillverkats på beställning återköps ej heller. 

Vid godkänt återköp krediteras 80 % av fakturerat varuvärde. Produkten skall återsändas fritt levererat VWR, i oskadat skick och i originalförpackning. Märkning eller noteringar får inte göras av köparen på produkten eller på originalförpackning. Returer som ej accepteras av VWR eller som sänts utan referensnummer återsänds på kundens bekostnad. Vid återköp av teknisk utrustning som vågar, mätinstrument och dylikt debiteras provningsavgift enligt vid var tid gällande taxa, innan varan återgår till VWR:s lager.

TILLÄMPLIG LAG

Avtalet mellan VWR och köparen skall vara underkastat svensk rätt, dock utan att FN-konventionen om internationella köp av varor (CISG) skall tillämpas på avtalet eller därur härrörande förhållanden.

ANSVAR FÖR FEL I VISSA FALL

För fel i leverans av felaktiga kemikalier, förbrukningsvaror, vätskor eller ämnen gäller att den enda påföljd köparen har rätt till är omleverans i stället för den felaktiga produkten.

ANVÄNDNING AV PRODUKTER

De produkter VWR levererar är avsedda för användning i enlighet med tillgänglig dokumentation och tillverkarens specifikationer under användarens eget ansvar. För vissa specifika produkter (”Active Pharmaceutical Ingredients”) måste kunden kontakta VWR:s lokala säljorganisation. 

Om kunden har för avsikt att använda dessa produkter från VWR för läkemedelstillverkning, kosmetika, matproduktion eller någon annan användning måste kunden utföra sina egna interna undersökningar och kontroller för att säkerställa att de är i överensstämmelse med lokala lagar och regler (t.ex. European pharmacopeia etc.). Under inga omständigheter ska VWR vara ansvarigt om en kund använder en produkt som inte passar med den avsedda användningen. Det är kundens ansvar att följa alla tillämpliga hälso-, säkerhets- och andra regler och att vidta lämpliga åtgärder när det gäller lagring, hantering, försäljning och användning av produkterna.

POLICY22/2017-03-22/ MARI

Print These Terms