VWR®, Graderade mätpipetter, typ3, klass R

Leverantör: VWR

VWR®
612-4124EA 330 SEK
612-4124 612-4123 612-4126 612-4125 612-4122 612-4121 612-4128 612-4127
VWR®, Graderade mätpipetter, typ3, klass R
Pipetter Pipetter, graderade
Borosilicate 9.1 glass.

  • Kalibrerad för att leverera (TD, Ex)
  • Märken och inskriptioner i gulfärgad bläck

DIN 12696

Certifikat: DIN 12696
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Läs mer About VWR